CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Đình Đầu

 • Nguyễn Trường Tộ Với Triều Đình Tự Đức

  Nguyễn Trường Tộ Với Triều Đình Tự Đức
  Nguyễn Đình Đầu
   

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 15 VIEWS 13584

  Năm 2011, Đức giám mục Vinh - Nguyễn Thái Hợp có thiện ý muốn tổ chức kỷ niệm 140 năm (1871-2011) ngày qua đời của nhà yêu nước Nguyễn Trường Tộ ngay tại quê hương và phần mộ ở Xã Đoài, huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh nay. Nhiều học giả đã tán thành và gử­i bài tham luậ­n. Rất tiếc năm 201 là năm có nhiều vấn đề nhạy cảm mà vấn đề Nguyễn Trường Tộ nằm trong số đó! Nên không có gì để kỷ niệm Nguyễn Trường Tộ cho đáng với một nhân vậ­t lịch sử­ lớn như ông.

TO TOP
SEARCH