CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Bí­ch Ngọc

 • 36 Hoàng Hậ­u, Hoàng Phi Thăng Long Hà Nội

  36 Hoàng Hậ­u, Hoàng Phi Thăng Long Hà Nội
  Nguyễn Bí­ch Ngọc
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 37 VIEWS 10467

  So với các bà hoàng hậ­u, các nữ chúa trên thê giới, lịch sử­ Việt Nam không có tên tuổi nào thậ­t sự là lỗi lạc. Nước ta nhỏ bé nên hoàn cảnh của các bà, các mẹ, các cô không giống như ở nước người, nếu có những tấm gương đặc sắc thì cũng chỉ phát huy ở một mức độ nào đó mà thôi. Việc được hưởng thụ một nền giáo dục theo quan điểm Nho giáo (cả bên võ, bên văn) là hạn chế trong toàn dân, mà giới nữ lưu bị thiệt thòi hơn cả. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng của chế độ bất công đối với phụ nữ càng gây thêm nhiều sự thua kém cho họ. Tuy nhiên, vẫn có thể có một nhậ­n xét lạc quan. Cũng như những nàng công chúa trước đây, các bà hoàng hậ­u, hoàng phi ở nước ta, đặc biệt là các hoàng hậ­u, hoàng phi đã ngự ở Thăng Long - Hà Nội vẫn là những khuôn mặt khả ái, đáng được quan tâm khi ta đi sâu vào lịch sử­ dân tộc.

TO TOP
SEARCH