CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Văn Quý

 • Nhật Ký An Lộc

  Nhật Ký An Lộc
  Nguyễn Văn Quý
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử Chiến Tranh / Chính Trị

  CHAPTERS 30 VIEWS 2102

  Cuốn nhật ký này đã được viết ngay tại mặt trận An Lộc, Bình Long, năm 1972. Những ngày đầu của trận đánh tương đối tôi còn có thì giờ để viết. Sau đó trận chiến trở nên gay cấn, nguy hiểm, sống chết không biết lúc nào, vì bệnh viện đã ở ngay sát tuyến đầu. Hơn nữa vì quá bận rộn săn sóc thương binh nên tôi không có thì giờ viết hàng ngày được. Có khi tôi phải gián đoạn tới hai, ba tuần. Ngày tháng không nhớ được nữa. Tôi chỉ còn có thể ghi theo thứ tự trước sau của các sự việc.

TO TOP
SEARCH