CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Văn Hầu

 • Nữa Tháng Trong Miền Thất Sơn

  Nữa Tháng Trong Miền Thất Sơn
  Nguyễn Văn Hầu
  HƯƠNG SƠN xuất bản 1971

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 7927

  Nội dung là những lời ghi lại một cuộc du khảo trong một miền mà người trước (Phậ­t Thầy Tây An) đã coi là linh địa và người sau (P. Gourou) đã cho rằng địa thế độc đáo.
  Nhiều tài liệu quí­, nhiều hình ânh hiếm có được trình bày phong phú.

 • Thất Sơn Mầu Nhiệm

  Thất Sơn Mầu Nhiệm
  Nguyễn Văn Hầu - Dậ­t Sĩ
  LÊN CHÍNH xuất bản 1955

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 1174

  Thất Sơn xưa kia nằm sâu trong nội địa Thủy Chân Lạp (nhưng hiện giờ đã thuộc về Nam bộ VIẸT NAM), và đã từng được thổ dân của nước ấy coi là một lãnh vực quan trọng: Người tu hành cho là một chốn danh lam huyền bí­, có thể vào đó mà tu luyện dễ thành; nhà chỉ huy quân sự thì coi là một vùng hoa địa, lại có thể cứ hiểm trường kỳ mà kinh bang lậ­p quốc; kẻ côn đồ cướp bóc lại cậ­y vào đó làm chỗ lẩn lút lánh thân, chiêu la đồ đảng. Vì thế, trên bước đường tiến thủ của dân tộc Việt, đất Hà Tiên là một xứ ở biên thùy dị vực (sau lưng dãy Thất Sơn), đã lọt vào nước ta từ năm 1714 mà mãi đến 45 năm sau (1759), mức cuối cùng của cuộc tiến binh vào Nam, Thất Sơn mới thu về đất Việt.
  Muốn rõ được lịch sử­ quan trọng của vùng sơn lãnh xa xôi ấy, và để hiểu được cả miền đất đai phì nhiêu chung quanh đấy đã sáp nhậ­p vào bản đồ nước Việt từ năm nào , và như thế nào, chúng ta hãy ngược vòng lịch sử­, xem xét lại tình hình chánh trị của nước ta từ 100 năm trước ngày hoàn thành cuộc Nam tiến.

TO TOP
SEARCH