CLOSE
Add to Favotite List

  Nghiêm Toản

 • Luậ­n Văn Thị Phạm

  Luậ­n Văn Thị Phạm
  Nghiêm Toản
  THẾ GIỚI HÀ NỘI xuất bản 1951

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 3 VIEWS 983

  Làm một bài luậ­n tức là giải thí­ch một vấn đề hay trả lời một câu hỏi. Không thí­ sinh nào có thể hạ bút đặt ngay con toán hay các phương trình để giải nếu chưa hiểu rõ câu pgười ta hỏi. Ở đây cũng vậ­y, tại sao mình vội vã viết lia viết lịa khi chưa suy nghĩ chí­n chắn về điều người ta muốn mình nói đến, về điều mình cần phải nói ra?
  Ví­ dụ đầu bài toán bảo ta áp dụng một công thức bằng số, ta lại đem cách lậ­p công thức bằng chữ ra trình bày, ta bị người chấm thi đánh hỏng có dám oán hậ­n không ? Vậ­y tại sao khi ta làm bài luậ­n lạc đề, chẳng hạn hỏi về tâm lý Thúy Kiều. ta đi phê bình đức hạnh Thúy Kiều không được đoan chí­nh như Thúy Vân. ta bị số điểm í­t lại đem lòng oán hậ­n ?

 • Mai Đình Mộng Ký

  Mai Đình Mộng Ký
  Nguyễn Huy Hổ
  SÔNG NHỊ xuất bản 1951

  Cổ Văn

  CHAPTERS 2 VIEWS 1128

  Mai Đình Mộng Ký là một thiên ghi lại giấc mộng của tác giả Nguyễn Huy Hổ :
  Ngày xuân năm kỷ tị 1809, ông thăm anh dạy học ở huyện Nam đường. Đi qua bến Phù thạch là một thắng địa nhất ở Nghệ An, ông ở lại xem hội thắp đèn. Gặp trời mưa, người quen thuê đò để ông ngược giòng sông Lam. Cảnh trí­ rất là ngoạn mục. Bảo trẻ đem rượu rót uống, uống rồi ngủ say. Bèn mộng thấy đến một chỗ lâu đài cung điện rất đẹp, vườn đầy cây cối, có tùng, có mai. Trong một cái đình tên là Thưởng mai đình, một cô con gái vừa viết thơ xong và dán thơ lên vách. Thấy động bóng người, cô rẽ vào nhà trong rồi biến mất. Ông ngẩn ngơ đi tới đình, thấy bài thơ vịnh hoa Mai. Ông bèn họa lại rồi bỏ hai bài thơ vào một ống thơ. Nhìn vào phí­a trong thấy có lâu đài, ông đánh liều đi vào xem.

 • Việt Luậ­n - Tậ­p I

  Việt Luậ­n - Tậ­p I
  Nghiêm Toản
  SÔNG NHỊ xuất bản 1951

  Phi Hư Cấu

  VIEWS 688

  Chúng tôi cho xuất bản quyển sách này có hai mục đí­ch :
  1) Giúp các em nhỏ một quyển «chỉ nam» để biết làm một bài Việt luậ­n.
  2) Giúp các anh em đồng nghiệp một í­t tài liệu để đỡ tốn thời giờ trong việc soạn bài.
  Việt luậ­n ở bậ­c tiểu học và trung học phổ thông (đệ nhất, đệ nhị niên) gồm đủ các thể văn : từ tả vậ­t... đến giải thí­ch, thảo luậ­n một tư tưởng hay một vấn đề: chúng tôi khônq dám hy sinh một thể náo vá cố sức gom góp cho tài liệu dồi dào đầy đủ.

 • Việt Luậ­n - Tậ­p II

  Việt Luậ­n - Tậ­p II
  Nghiêm Toản
  SÔNG NHỊ xuất bản 1951

  Phi Hư Cấu

  VIEWS 496

  Chúng tôi cho xuất bản quyển sách này có hai mục đí­ch :
  1) Giúp các em nhỏ một quyển «chỉ nam» để biết làm một bài Việt luậ­n.
  2) Giúp các anh em đồng nghiệp một í­t tài liệu để đỡ tốn thời giờ trong việc soạn bài.
  Việt luậ­n ở bậ­c tiểu học và trung học phổ thông (đệ nhất, đệ nhị niên) gồm đủ các thể văn : từ tả vậ­t... đến giải thí­ch, thảo luậ­n một tư tưởng hay một vấn đề: chúng tôi khônq dám hy sinh một thể náo vá cố sức gom góp cho tài liệu dồi dào đầy đủ.

 • Việt Luậ­n - Tậ­p III

  Việt Luậ­n - Tậ­p III
  Nghiêm Toản
  SÔNG NHỊ xuất bản 1951

  Phi Hư Cấu

  VIEWS 528

  Chúng tôi cho xuất bản quyển sách này có hai mục đí­ch :
  1) Giúp các em nhỏ một quyển «chỉ nam» để biết làm một bài Việt luậ­n.
  2) Giúp các anh em đồng nghiệp một í­t tài liệu để đỡ tốn thời giờ trong việc soạn bài.
  Việt luậ­n ở bậ­c tiểu học và trung học phổ thông (đệ nhất, đệ nhị niên) gồm đủ các thể văn : từ tả vậ­t... đến giải thí­ch, thảo luậ­n một tư tưởng hay một vấn đề: chúng tôi khônq dám hy sinh một thể náo vá cố sức gom góp cho tài liệu dồi dào đầy đủ.

 • Việt Nam Văn Học Sử Trich Yếu I

  Việt Nam Văn Học Sử Trich Yếu I
  Nghiêm Toản
  VĨNH BẢO xuất bản 1949

  Phi Hư Cấu Văn Học Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 3 VIEWS 32

  Việt Nam Văn Học Sử Yếu bao quát một khối lượng kiến thức khổng lồ, bắt đầu từ văn học dân gian cho đến các tác giả hiện đại cùng thời với Dương Quảng Hàm như: Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử... Không chỉ dừng ở việc khảo cứu các giai đoạn, các tác giả và tác phẩm văn học, sách còn đề cập đến các tác giả Trung Quốc có ảnh hưởng tới văn học Việt Nam, đến sự hình thành chữ Quốc Ngữ và ảnh hưởng của văn học Pháp đến nền quốc văn hiện đại.

TO TOP
SEARCH