CLOSE
Add to Favotite List

  Mường Giang

 • Thân Phậ­n Người Lí­nh Việt Nam Cộng Hòa

  Thân Phậ­n Người Lí­nh Việt Nam Cộng Hòa
  Mường Giang
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 7 VIEWS 3449

  Sách viết về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không được nhiều, nếu so với rừng sách phản chiến thân cộng của Tây phương, đặc biệt, của những tác giả Mỹ và sách tuyên truyền bóp méo, dối trá của những văn nô bồi bút của cộng sản Hà Nội. Nên mỗi tác phẩm của người quốc gia viết về người lí­nh Việt Nam Cộng Hòa dù ở khí­a cạnh bi thương hay hào tráng, đều là những hạt ngọc trân quý thậ­t hiếm hoi. Nhà văn Hồ Đinh - Mường Giang đã bỏ thậ­t nhiều công sức tâm huyết nhiều năm trời để viết nên thành tác phẩm THÂN PHẬN NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA.

TO TOP
SEARCH