CLOSE
Add to Favotite List

  Morris West

 • Đồng Tiền Vàng Bí­ Ẩn

  Đồng Tiền Vàng Bí­ Ẩn
  Morris West
   

  Truyện Dịch Trinh Thám

  CHAPTERS 19 VIEWS 8692

  Tôi nhậ­n được lá thư vào giữa trưa thứ tư 30 tháng Sáu. Thư gử­i ông Renn Lundigan, giáo sư sử­ học, Viện Đại học Syney, Australia.
  Ở ngoài bao thư có dấu niêm bằng sáp ong phí­a dưới góc trái và một địa chỉ ghi tiếng Tây Ban Nha. Con dấu bưu điện được đóng hơi nghiêng và nét chữ đánh máy trông rất rõ nét.
  Sở dĩ tôi nhớ rõ những chi tiết đó là bởi tôi đã nhìn bức thư một hồi lâu trước khi mở nó ra.
  Cuối cùng, tôi lấy một cái rọc giấy, thậ­n trọng mở bao thư và kéo lá thư ra; rồi tôi đốt một điếu thuốc, ngồi xuống và bắt đầu đọc.

 • Ông Đại Sứ

  Ông Đại Sứ
  Morris West - Chu Việt dịch
  TRÌNH BÀY xuất bản 1964

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 210

  Tôi là một nhà ngoại giao có sự nghiệp khả quan. Trong bức thư tiễn biệt, Tổng thống đã nói rằng «đó là một sự nghiệp lừng lẫy và đáng ngợi khen mà sự phục vụ từ đầu chí cuối đã đem lại cho Hoa kỳ những thắng lợi lớn lao.» Tôi không khỏi đón nhận lời khen tặng ấy với đôi chút mỉa mai nhưng tôi tin rằng ít nhất thì tôi cũng đã xứng đáng.
  Tôi đã phục vụ Bộ Ngoại giao ba mưoi lăm năm và đã giữ chức vụ Đại sứ trong mười năm. Các nhiệm sở khó khăn, tôi đã từng trải qua cho đủ lượt và tôi cũng đẵ gặp đủ loại vấn đề hóc búa. Ngay đến những kẻ thù của tôi cũng phải công nhận rằng những thất bại của tôi cũng không đến nỗi rầm rộ lắm và tôi cũng đã đạt được một vài thành công lừng lẫy.

TO TOP
SEARCH