CLOSE
Add to Favotite List

  Mộng Bình Sơn

 • Anh Hùng Xạ Điêu

  Anh Hùng Xạ Điêu
  Kim Dung - Phan Cảnh Trung dịch
  HƯƠNG HOA xuất bản 1964

  Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 80 VIEWS 228507

  Quách-Tĩnh sợ quá không biết làm sao, cứ gục đầu lạy mãi, miệng cứ "dạ dạ", ú ớ cầm chừng để tìm cách nói nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra. Bỗng nghe quái nhân thở rống lên từng hồi như "bể phổi", chàng lại động lòng trắc ẩn, không nỡ bỏ đi, chắp tay hỏi:
  - Bà đi lại không được. Hay là để cho tiểu tử­ cõng bà lên mặt đất. Bà ở đây một mình làm sao mà sống?
  Giọng quái nhân chợt the thé thốt lên:
  - Tao đã già chưa mà mày cứ gọi tao bằng bà mãi thế? Thậ­t thứ con ní­t hồ đồ, trông gà hóa cuốc, ăn nói hồ đồ!
  Quách-Tĩnh lại một phen sợ hãi, đứng chắp tay làm thinh, không nói gì hết. Chàng muốn bái tạ rồi rút lui để đem thuốc về cho Vương-Xử­-Nhất và đi tìm Hoàng-Dung cho đỡ nóng ruột. Nhưng khi nhìn lại, thấy ân nhân của mình cô độc lẻ loi trong hang sâu quạnh hiu rùng rợn này thì lòng bỗng ái ngại, quỳ xuống ân cần, thưa:
  - Ân nhân có cần dùng thứ gì, tiểu tử­ xin cố tìm cho được mang xuống để ân nhân dùng.
  Quái nhân nghe nói bỗng phá lên cười, giọng cười the thé như quỷ khóc ma hờn, có vẻ vừa ý lắm. Mụ cất tiếng khen:
  - Chà! Thằng bé tốt bụng lắm. Mày xem tao như mẹ mày không bằng! Tốt lắm! Lại đây tao bảo!

 • Hán Sở Tranh Hùng

  Hán Sở Tranh Hùng
  Mộng Bình Sơn
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 48 VIEWS 123589

  íạo Trời vô cùng. Lòng người bất trắc. Chỉ có Nhân và Nghĩa là thứ bảo vậ­t bất biến vĩnh hằng.
  Nhân Nghĩa là bảo vậ­t vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng. Trái lại hung bạo bị căm thù.
  íược ưa thì thắng, bị ghét thì thua, cuộc đấu tranh trường diễn của lịch sử­, lời tiên nho nói không sai : "Cương cường tất tử­ nhân nghĩa vương"
  Truyện Hán Sở tranh hùng là một minh họa có sức thuyết phục cho chân lý ấy.
  Tần Thủy Hoàng dùng sức mạnh tóm thâu lục quốc. Nhưng vì chỉ biết lấy bạo lực, không biết lấy nhân nghĩa thu phục lòng người mà lòng người rời bõ, rốt cuộc bị Hạng Vũ tiêu diệt. Nhưng thắng Tần rồi Hạng Vũ lại lầm đường đi vào vết xe đổ nên đã bị Lưu bang trừ khữ.
  Lưu Bang tức Hán Cao Tổ đã thấy sức mạnh và độ bền của Nhân, Nghĩa, biết dùng Nhân Nghĩa làm keo sơn gắn bó lòng người nên đã củng cố Hán tộc được khá lâu dài.
  íọc Hán Sở Tranh Hùng là để soi tấm gương không mòn còn mãi : Tấm Gương Nhân nghĩa.

 • Phong Thần Diễn Nghĩa

  Phong Thần Diễn Nghĩa
  Hứa Trọng Lâm - Mộng Bình Sơn dịch
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 100 VIEWS 137751

  Theo sử­ Trung Hoa thì trước kia đời Nghiêu, Thuấn vợ thứ hai của vua íế Cốt là Giảng íịnh đi cầu con ở gò Cao Mai trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt.
  Bà Giảng íịnh cho là điềm lành, liền lấy trứng chim én ấy nuốt vào bụng . Quả nhiên vì nuốt trứng, bà thọ thai sinh được một trai đặt tên là Khiết.
  Khiết lớn lên phò vua Nghiêu , rồi đến vua Thuấn, được phong làm chức Tư íồ.

 • Song Anh Nữ Hiệp

  Song Anh Nữ Hiệp
  Phan Cảnh Trung
   

  Truyện Dài Dã Sử

  CHAPTERS 12 VIEWS 5417

  Song Anh Nữ Hiệp là một bộ tiểu thuyết dã sử­ võ hiệp dân tộc, mô tả ý chí­ anh hùng của các sĩ phu Việt Nam yêu nước trong hoạt động chống xâm lăng.
  Anh hùng Mai Xuân Thưởng, một nhà yêu nước ở Bình Định, thi đỗ cử­ nhân, nhậ­n lời kêu gọi của phong trào Cần Vương tổ chức chống xâm lăng.
  Bấy giờ thực dân Pháp đang cấu kết với tên tay sai Nguyễn Thân, mưu đồ thôn tí­nh Việt Nam, buộc triều đình Huế phải kêu gọi các sĩ phu đứng ra gách vác trách nhiệm cứu quốc.
  Mai Xuân Thưởng đã đứng ra chiêu mộ nghĩa quân, lấy vùng Hầm Hô, Đồng Tranh, Đồng Tre... là nơi rừng sâu núi thẳm để làm căn cứ khởi nghĩa.
  Qua thời gian giao tranh, lực lượng nghĩa quân bị cô lậ­p, anh hùng Mai Xuân Thưởng phải đem toàn lực ẩn náu vào vùng thượng du để giải thế an toàn. Các tướng lĩnh mỗi người chiếm đóng một vùng núi để hoạt động.

 • Tái Sanh Duyên (sự tí­ch Mạnh Lệ Quân)

  Tái Sanh Duyên (sự tí­ch Mạnh Lệ Quân)
  Mộng Bình Sơn
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 74 VIEWS 422249

  Thời ấy, có tướng Mông Cổ là Hốt Tất Liệt võ nghệ siêu quần, tài năng bạt tụy lại thêm thao lượt toàn tài nên thường đem binh sang quấy nhiễu Trung Quốc. Vua Tống là Triệu La dốc hết lực lượng ra chống cự nhưng không tài nào đánh lui được quân địch.
  Trong cơn nguy cấp ấy, nhờ có vì tôi trung tên Văn Thiên Trường bảo phò chạy trốn đến vùng Phúc Kiến gầy dựng lại cơ nghiệp nên Triệu La ở ngôi được 23 năm. Về sau, Hốt Tất Liệt lại cử­ binh gia phạt một lần nữa, vua Tống phải chạy đến núi Cang Châu rồi thọ bịnh thăng hà.
  Bấy giờ có Lục Tú Phu là tôi trung, liền tôn người con thứ ba là Bỉnh lên nối ngôi, đóng đô tại núi Nhai Sơn. Quân Mông Cổ hay tin cố tìm bắt, Lục Tú Phu phải phò vua vượt biển lánh nạn. Đế Bỉnh không chịu nổi cảnh sống bềnh bồng cực khổ nên bỏ mạng. Thế là Bỉnh làm vua chưa đầy một năm, lại rủi không con kế nghiệp nên nhà Tống đến đây đã tuyệt. Chúa Mông Cổ sang tức vị xưng hiệu là Nguyên trào Thế Tổ.
  Lúc ấy trên thượng giới đang mở hội bàn đào. Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu tậ­p chư tiên, chư thần về dự yến ẩm, vui say cảnh nước nhược non bồng.
  Chấp Phất Nữ Tiên Cô một mình đang lững thững trên đền Linh Tiêu xảy thấy Đông Đẩu Tinh Quân xuất hiện, đôi mắt sang như pha lê, mặt trăng rằm, râu dài suôn đuột, mình mặc khối vàng muôn phần đẹp đẽ. Nàng Tiên Cô liếc mắt nhìn Đông Đẩu Tinh Quân đầy vẻ tình tứ, miệng nở một nụ cười như hoa lài chớm nở. Đông Đẩu Tinh Quân cũng cảm thấy con tim rạo rực trước nhan sắc diễm kiều của Tiên Cô.
  Thế là ngọn lử­a ái tình bắt đầu bùng cháy…

 • Tam Quốc Chí­ Â­Diễn Nghĩa

  Tam Quốc Chí­ Â­Diễn Nghĩa
  La Quán Trung - Mộng Bình Sơn dịch
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 120 VIEWS 203498

  Phàm thế cuộc trong thiên hạ, chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như nhà Châu mất vậ­n, bảy nước phân tranh, sau đó nhà Tần lại gồm thâu về một mối. Rồi khi nhà Tần bị diệt vong, để cho Hán, Sở tranh hùng, và cuối cùng Hán đã diệt Sở để thu về một mối.
  Nhà Hán kể từ vua Cao Tổ là Lưu Bang trảm xà khởi nghĩa thống nhất được thiên hạ, giữ lấy ngai vàng cho íến khi vua Quang Vũ là Lưu Tú quậ­t khởi, giết loạn thần là Vương Mãng, phục hưng cho nhà Hậ­u Hán, rồi truyền íến đời vua Hiến íế thì bị chia làm ba nước. Cái nguyên do rối loạn sau này là do tới hai ông vua Hoàn íế và Linh íế.

 • Thần Điêu Đại Hiệp

  Thần Điêu Đại Hiệp
  Kim Dung - Phan Cảnh Trung dịch
  HƯƠNG HOA xuất bản 1964

  Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 104 VIEWS 893343

  Xưa nay Lý-mạc-Thu vẫn chú trọng việc giữ gìn thân thể và sắc đẹp, vì vậ­y cho nên tuy tuổi đã quá năm mươi, nhưng da dẻ nàng vẫn hồng hào, thân hình đầy đặn, nét mặt xinh tươi đẹp đẽ không kém một phụ nữ ba mươi. Chí­nh Lý-mạc-Thu cũng tự hào nhan sắc của mình đã giúp mình trẻ gần một nử­a số tuổi đã có.
  Nay được Dương-Qua tán dương mình đẹp thậ­t chẳng khác nào đã gãi nhắm chỗ ngứa, cho nên nàng khoái chí­ lắm và có cảm tình cùng chàng ngay.
  Nàng vui vẻ hân hoan vô cùng, tay cầm chiếc phất trần phẩy nhẹ một cái và hỏi Dương-Qua.
  - Chú em xưng mình là đệ tử­ Vương-trùng-Dương chân nhân lẽ ra ta cho nếm một cây phất trần để bỏ bớt tánh nói dóc, nhưng ta cũng thương tình tha cho một bậ­n. Tuy nhiên ta muốn dùng phất trần để chỉ điểm cho chú vài ngón, có bằng lòng không?

 • Thuyết Đường

  Thuyết Đường
  Mộng Bình Sơn
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 27 VIEWS 81231

  Khi đó nhà Chu nước mạnh, dân giàu, Bắc Tề Tây Ngụy khởi nghịch ngoài bờ cõi. Chu chủ sai đại tướng Dương Chung làm Nguyên soái con là Dương Lâm làm Tổng quân, cử­ sáu mươi vạn binh chinh phạt Bắc Tề, Tây Ngụy.
  Dương Lâm mặt như nhồi phấn, người cao chí­n thước, quen dùng đôi long bổng nặng ba trăm cân, sức mạnh như sư tử­.
  Đại binh nhà Chu đánh dẹp Bắc Tề có trong vòng nử­a tháng đã toàn thắng chiếm giữ hết các thành trì. Dương Chung cho yết bảng an dân rồi kéo quân về phục mạng Chu chúa. Chu chúa cả mừng phong cho Dương Chung làm Tùy Công, cai quản nước Tùy để thống nhất giang sơn từ đó, lại phong Quang Lâm làm Đại nguyên soái chỉ huy cả mười vạn quân binh bộ.

 • Tiên Hạc Thần Kim

  Tiên Hạc Thần Kim
  Lý Liên Chi - Phan Cảnh Trung dịch
  HƯƠNG HOA xuất bản 1964

  Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 117 VIEWS 61398

  Trung tâm Tương Bắc, vào tiết cuối đông hoa mai đua nở rất nhiều. Đẹp nhất là nơi bờ sông Nguyên Giang, những buổi chiều vàng, khách qua đường không thể không lưu ý.
  Ở đó có viện Tam Thanh Quang, một ngôi cổ viện đã nổi tiếng từ xưa đến nay, ẩn khuất trong rừng mai đẹp nhất trên chốn giang hồ.
  Hôm đó, trời mới tinh sương, ánh nắng chưa rải khắp cánh cây kẽ lá, thì trong rừng mai bỗng xuất hiện một thiếu nữ mặc áo hồng, tay phải cầm một bó hoa, tay trái nhẹ nâng tà áo, thoăn thoắt tiến về phí­a bờ sông.
  Nét diễm kiều thướt tha trên làn cỏ ướt, với dáng điệu ấy, với khuôn mặt ấy, ai cũng phải công nhậ­n nàng là một tuyệt thế giai nhân.
  Thiếu nữ đi đến bờ sông dừng chân lại, đưa mắt nhìn dòng Nguyên Giang như nóng lòng chờ đợi một tin tức gì.
  Dòng nước chảy mạnh, sóng bủa rạc rào, rộp rịp chẳng khác lòng nàng lúc bấy giờ.
  Nàng nhoẻn một nụ cười, mân mê bó hoa mai, rồi bứt từng cánh hoa ném xuống mặt sông.
  Từng cánh hoa bị nước cuốn vùi dậ­p trôi đi, làm cho đôi mi nàng hơi cau lại, nét tươi vui như không còn trong hồn nhiên nữa.
  Giữa lúc đó, một chiếc ghe nhỏ xuôi dòng, từ trên thượng lưu phóng xuống như tên.
  Chỉ loáng mắt, đã thấy một vị hòa thượng, mày rậ­m râu dài, đứng ở mũi ghe, mặc áo bào trắng, dáng người quắt thướt uy nghi.

 • Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa
TO TOP
SEARCH