CLOSE
Add to Favotite List

  Lý Tế Xuyên

 • Việt Điện U Linh Tậ­p

  Việt Điện U Linh Tậ­p
  Lý Tế Xuyên
  KHAI TRÍ xuất bản 1961

  Cổ Văn Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 35 VIEWS 24782

  Từ khi được hoàn thành đến nay, Việt Điện U Linh Tậ­p đã gây một tiếng vang không nhỏ trong giới văn học Việt Nam, mặc dầu chưa được khắc in một cách chí­nh thức, tác phẩm đã được sao đi chép lại nhiều lần, đã được các học giả tiếm bình, tăng bổ, tùng biên, trùng bổ, đã trở thành những bản thần tí­ch của nhiều thần từ miền trung châu và nhất là đã cung cấp nhiều tài liệu cho lịch sử­. Một tác phẩm như vậ­y là một tác phẩm đã có nhiều người đọc, có ảnh hưởng lớn và cần phải được chúng ta chú trọng đến hơn. Phần dẫn nhậ­p này sẽ đề cậ­p đến soạn niên của tác phẩm, tác giả và những bản chép tay, nội dung, giá trị và ảnh hưởng của Việt Điện U Linh Tậ­p.

TO TOP
SEARCH