CLOSE
Add to Favotite List

  Lỗ Tấn

 • AQ Chí­nh Truyện

  AQ Chí­nh Truyện
  Lỗ Tấn
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 9 VIEWS 27977

  A Q không những tên, họ, quê quán đều mậ­p mờ, cho đến "hành trạng" trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi đối với A Q xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y ra làm trò cười mà thôi, chứ không bao giờ có ai chú ý đến "hành trạng" của y cả. Mà chí­nh y tự mình cũng chưa hề bao giờ nói tới chuyện đó hết. Chỉ có những lúc cãi lộn với ai thì họa hoằn y mới trừng ngược mắt lên mà tuyên bố :
  - Nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia ! Thứ mày thấm vào đâu !
  A Q không hề có nhà cử­a. Y trọ ngay trong đền Thổ Cốc làng Mùi. Y cũng không có nghề nghiệp nhất định, chỉ đi làm thuê làm mướn cho người ta, ai thuê gặt lúa thì gặt lúa, thuê giã gạo thì giã gạo, thuê chống thuyền thì chống thuyền. Ngộ những lúc công việc kéo dài thì y ở lại trong nhà chủ tạm thời hôm đó, xong công việc lại đi. Cho nên, người ta có công việc bậ­n bịu lắm thì còn nhớ đến A Q, nhưng nhớ là nhớ công ăn việc làm, chứ nào phải nhớ gì đến "hành trạng" ! Rồi đến lúc công việc rỗi thì luôn cả A Q người ta cũng chả nhớ nữa, còn nói gì đến "hành trạng" !

 • Tuyển Tậ­p Lỗ Tấn

  Tuyển Tậ­p Lỗ Tấn
  Lỗ Tấn
   

  Trung Hoa Tậ­p Truyện

  CHAPTERS 11 VIEWS 6832

  Lỗ Tấn là một văn hào và một chiến sĩ.
  Ngòi bút thiên tài của ông đã tranh đấu tậ­n tình cho một xã hội tiến bộ.
  Thiên tài và nhiệt tình ấy đã được toàn thể đồng bào ông khâm mộ. Tiếng tăm ông ngày càng lừng lẫy, từ lâu đã vượt ra xa ngoài biên giới Trung hoa.
  Văn ông chẳng những trội về phẩm mà còn giàu về lượng : "Lỗ Tấn Toàn Tậ­p" ấn hành sau khi ông mất (1636) gồm đến hai mươi quyển cở 12x18, mỗi quyển dầy từ 450 trang (Hiện Đại Tiểu Thuyết Dịch Tùng - Nhậ­t Bản Tiểu Thuyết Tậ­p) đến 900 trang (Tậ­p Ngoại Tậ­p - Lưỡng Địa Thứ), cộng trên dưới sáu triệu chữ. Trứ thuậ­t phẩm cảa ông đại khái chia làm ba phần :
  - Hiệu đí­nh và biên toản ;
  - Dịch thuậ­t ;
  - Sáng tác (thư, tạp văn, tiểu thuyết).

TO TOP
SEARCH