CLOSE
Add to Favotite List

  Linh Mục Trần Tam Tỉnh

 • Thập Giá Và Lưỡi Gươm

  Thập Giá Và Lưỡi Gươm
  Linh Mục Trần Tam Tỉnh
   

  Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

  CHAPTERS 5 READ 9864

  Giữa thế kỷ XIX, nhà Nguyễn phong kiến đã buộc lòng phải kiên quyết đối phó với một bộ phận dân chúng theo đạo Thiên Chúa. Do phương phức truyền đạo cứng rắn, do sự gắn bó khắng khít giữa những người truyền đạo và thực dân Pháp xâm lược, đã để lại những trang sử cay đắng cho giáo hội Thiên Chúa và cho cả dân tộc.
  Tòa thánh Vatican đã quyết định phong Thánh cho 117 vị Chân phước Tử đạo tại Việt Nam từ năm 1745 đến 1862. Quyết định này đã được tiếp nhận với nhiều phản ứng khác nhau trong giáo hội. Đây là vấn đề tế nhị và phức tạp có liên quan đến khối Đoàn kết dân tộc đã được chăm chút vun bón trong cả quá trình lịch sử đấu tranh cách mạng.

TO TOP
SEARCH