CLOSE
Add to Favotite List

  Lê Thị Duyên

 • Hitler Cuộc Mưu Sát Các Lãnh Tụ Đồng Minh

  Hitler Cuộc Mưu Sát Các Lãnh Tụ Đồng Minh
  Laslo Havas - Lê Thị Duyên dịch
   

  Truyện Dịch Sử Địa

  CHAPTERS 13 VIEWS 932

  Chuyện gì vậ­y ? Đó là vấn đề chiến thắng trậ­n Đệ II Thế chiến :
  - Chỉ cần cho tôi 50 người. Năm mươi, chớ không phải là 5 triệu, cũng không phải là 500 ngàn. Năm mươi người và trong một tuần lễ, mọi chuyện sẽ được thu xếp xong.
  Joseph Schnabel, đã quá quen với các cơn giậ­n điên cuồng của ông thầy mình. Ông Sturmbannfuhrer Rudolf von Holten Pflug không thí­ch trình bày ý tưởng của mình trong lớp học. Ông thí­ch thỉnh thoảng kéo một vài tên học trò cưng ra xa để giải thí­ch bằng cách nào ông ta có thể thắng trậ­n trong một thời gian không đáng kể, nếu người ta để cho ông làm.

TO TOP
SEARCH