CLOSE
Add to Favotite List

  Lê Mạnh Hùng

 • Nhìn Lại Sử Việt quyển V - Thời cận hiện đại 1945-1975

  Nhìn Lại Sử Việt quyển V - Thời cận hiện đại 1945-1975
  Lê Mạnh Hùng
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 41 VIEWS 4388

  Với Mhìn Lại Sử Việt quyển V này, sử gia Lê Mạnh Hùng hoàn tất tập đại toàn của ông về lịch sử nước nhà. Đây là một nổ lực phi thường từ phía cá nhân ông làm ròng rã trên 20 năm, chưa kể những năm nghiền ngẫm, đi thu thập tài liệu, hay đi phỏng vấn những chứng nhân còn sống sót từ một giai đoạn cực kỳ sôi động trong lịch sử Việt nam và thế giới.
  Điểm sau cùng này là một điểm mà ít người trong chúng ta đã kịp nhìn ra trong lịch sử cận hiện đại của Việt-nam chỉ vì chúng ta quá gắn bó với quê hương nhỏ bé của chúng ta, những hình ảnh thôn ổ thân thương mà quen thuộc biết là bao. Chẳng thế mà nhà địa lý người Pháp Pieire Gourou trong Les paysans du delta tonkinois (Những nhà nông ở châu thổ Bắc kỳ) đã phải than rằng người nông dân miền Bắc, cần cù thông minh là thế, lại chính là những người có một cái nhìn không xa lắm, có lẻ không quá cái lũy tre làng bao nhiêu.

TO TOP
SEARCH