CLOSE
Add to Favotite List

  Lê Xuân Khoa

 • Việt Nam 1945-1990: Bốn Cuộc Chiến Tranh và Bài Học Lịch Sử

  Việt Nam 1945-1990: Bốn Cuộc Chiến Tranh và Bài Học Lịch Sử
  Lê Xuân Khoa
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 11 VIEWS 5771

  Lịch sử­ Việt Nam trong hơn nử­a sau thế kỷ XX là lịch sử­ của chiến tranh, tị nạn và những biến đổi lớn về chí­nh trị ở trong nước. Bắt đầu là cuộc xâm nhậ­p Đông Dương của đế quốc Nhậ­t Bản vào tháng Chí­n 1940 bắt buộc Pháp phải nhường Đông Dương cho Nhậ­t làm căn cứ quân sự nhưng Pháp vẫn được tiếp tục cai trị về hành chánh. Sau khi Nhậ­t tuyên chiến với Hoa Kỳ bằng cuộc tấn công Trân Châu Cảng tháng Mười Hai 1941, toàn cõi Việt Nam bắt đầu phải chịu sự oanh tạc của không lực Hoa Kỳ nhắm vào các căn cứ quân sự và các tuyến đường giao thông vậ­n tải của Nhậ­t. Không có số thống kê về các nạn nhân Việt Nam của những vụ oanh tạc này nhưng con số thương vong của thường dân vô tội trong hơn ba năm trời nhất định không phải là nhỏ.

TO TOP
SEARCH