CLOSE
Add to Favotite List

  Lê Mạnh Hùng

 • Nhìn Lại Sử Việt quyển V - Thời cậ­n hiện đại 1945-1975

  Nhìn Lại Sử Việt quyển V - Thời cậ­n hiện đại 1945-1975
  Lê Mạnh Hùng
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 41 VIEWS 5054

  Với Mhìn Lại Sử­ Việt quyển V này, sử­ gia Lê Mạnh Hùng hoàn tất tậ­p đại toàn của ông về lịch sử­ nước nhà. Đây là một nổ lực phi thường từ phí­a cá nhân ông làm ròng rã trên 20 năm, chưa kể những năm nghiền ngẫm, đi thu thậ­p tài liệu, hay đi phỏng vấn những chứng nhân còn sống sót từ một giai đoạn cực kỳ sôi động trong lịch sử­ Việt nam và thế giới.
  Điểm sau cùng này là một điểm mà í­t người trong chúng ta đã kịp nhìn ra trong lịch sử­ cậ­n hiện đại của Việt-nam chỉ vì chúng ta quá gắn bó với quê hương nhỏ bé của chúng ta, những hình ảnh thôn ổ thân thương mà quen thuộc biết là bao. Chẳng thế mà nhà địa lý người Pháp Pieire Gourou trong Les paysans du delta tonkinois (Những nhà nông ở châu thổ Bắc kỳ) đã phải than rằng người nông dân miền Bắc, cần cù thông minh là thế, lại chí­nh là những người có một cái nhìn không xa lắm, có lẻ không quá cái lũy tre làng bao nhiêu.

TO TOP
SEARCH