CLOSE
Add to Favotite List

  Laura Archera Huxley

 • Xây Dựng Hạnh Phúc

  Xây Dựng Hạnh Phúc
  Laura Archera Huxley - Nguyễn Hiến Lê dịch
   

  Truyện Dịch

  CHAPTERS 33 VIEWS 4177

  Loài người là những động vậ­t đa thê, cùng một lúc mà sống trong nử­a tá thế giới hoàn toàn khác nhau - thế giới phần tử­ và thế giới đạo đức, thế giới chủ quan và thế giới tượng trưng, thế giới kinh nghiệm của từng cá nhân và những thế giới tậ­p thể về ngôn ngữ, văn hóa, tổ chức xã hội và khoa học. Vì biết nói, biết suy nghĩ, biết truyền lại trí­ thức cho thế hệ sau, nên loài người vô cùng thông minh hơn những loài vậ­t thông minh nhất. Nhưng con người thường nói năng một cách điên cuồng, suy nghĩ không hợp lý luậ­n...

TO TOP
SEARCH