CLOSE
Add to Favotite List

  Lâm Vĩnh Thế

 • Việt Nam Cộng Hòa Những Năm Xáo Trộn

  Việt Nam Cộng Hòa Những Năm Xáo Trộn
  Lâm Vĩnh Thế
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 15 READ 2623

  Trong khoảng thời gian từ sau ngày 01-11- 1963, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ trong một cuộc đảo chánh đẩm máu chấm dứt nền Đệ Nhứt Cộng Hòa, cho đến ngày 31-10-1967 khi hai Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ tuyên thệ nhâm chức Tổng Thống và Phó Tổng Thống khai sinh nền Đệ Nhị Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã trải qua một giai đoạn cực kỳ hỗn loạn về chính trị.
  Về phương diện quân sự, giai đoạn nầy là giai đoạn leo thang rất khốc liệt của chiến tranh tại Việt Nam. Một mặt, Miền Bắc không ngừng gia tăng số quân xâm nhập vào Miền Nam bằng đường mòn Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Cơ Quan Trung Ương Tinh Báo của Hoa Kỳ (Central Intelligence Agency, viết tắt là CIA), mức xâm nhập cán binh Miền Bắc từ 35.000 của năm 1965 đã tăng lên đến 90.000 vào năm 1967.

TO TOP
SEARCH