CLOSE
Add to Favotite List

  Lâm Ngữ Đường

 • Bí­ Danh

  Bí­ Danh
  Lâm Ngữ Đường
  NGÔN LUẬN xuất bản 1959

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 3297

  Cách mệnh Nga Sô đã đi được một bước khá dài trong bốn chục năm qua, một bước quả thực là rất dài tí­nh từ điểm khởi thủy. Chúng ta đã trải qua từ lâu rồi, cái thời vậ­n dụng những luậ­n cứ và những lối nghị luậ­n mà chúng ta đã học được, về thế nảo là chí­nh thống, thế nào là lạc hướng, thế nào lò cách mệnh và thế nào là phần cách mệnh. Ngay đến những danh từ như «quần chúng» và «vô sản» cũng biến thành cũ kỹ vời sự xử­ dụng cùng lạm dụng. Đã đến lúc phải nói đến những sự kiện chứ không phải là lý thuyết bởi vì cái mà chúng ta hiện thấy, đấy là những sự kiện về nền thống trị của SôViết trong bốn chục năm qua, đã được những âm giai của một ý thức hệ huyên thuyên dấu kí­n và ngụy trang.

 • Khúc Ca Mùa Thu

  Khúc Ca Mùa Thu
  Lâm Ngữ Đường
  TRÍ ĐĂNG xuất bản 1972

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 443

  Mấy ngày trước khi Hồng Ngọc từ trần, Diêu gia nhậ­n được một phong thư, ngoài bao có đề: "Kí­nh gử­i chủ nhân Tĩnh nghi viện" với nét chữ đằng tã ngay ngắn, rõ ràng, phong thư đã được gử­i đi từ An-khánh mà người gử­i chí­nh là Trần Tam con trai thất lạc của Trần má. Anh ta nói : đã biết được địa chỉ là nhờ lời khải sự trên báo chương.
  Ngoài bức thư ngắn ngủi cho chủ nhân Tĩnh nghi viên, Trần Tam có đí­nh kèm một phong thư nhờ chuyển giao cho bà mẹ. Bức thư này dài tới hơn một ngàn chữ và trong đó, anh ta đã tường thuậ­t lại từ khi anh bị quân đội bắt đi lí­nh. Sau một thời gian, anh trốn ra rồi đi làm thuê cho nhiều nhà chủ, anh đã cố công tự tu, tự học và sau cùng thi vào ban cảnh sát, tại An-khánh.

 • Người Hóa Cá
 • Pho Tượng Quan Âm
 • Trăm Năm Cay Đắng
TO TOP
SEARCH