CLOSE
Add to Favotite List

  Khương Vũ Hạc

 • Hoàng Thúc Lý Long Tường

  Hoàng Thúc Lý Long Tường
  Khương Vũ Hạc
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 23 READ 52805

  Khoảng hơn 740 năm trở về trước, vương triều nhà Lý của nước Đại Việt nối đời trị vì đất nước đã được 220 năm. Đến đời vua thứ tám là Hạo Sảm 1 sau khi lên ngôi, nhà vua lâm bệnh, phải sống trong đau khổ. Chưa đầy mấy năm, nhà vua băng hà. Nhà vua không có con trai làm thế tử nối ngôi, nên công chúa Chiêu Thánh 2 vốn trông coi công việc nhiếp chính đã lên kế vị ba năm nhưng chỉ mải mê công việc tu hành, không biết gì đến chính sự.
  Xem lại cách sách sử của Hán, Đường, Tống đều thấy ghi chép nước Đại Việt chẳng khác chi một quận nơi miền biên ải xa xôi với các tên khác nhau như An Nam, Giao Chỉ.

TO TOP
SEARCH