CLOSE
Add to Favotite List

  Jonathan Swift

 • Qui-li-ve Du Ký

  Qui-li-ve Du Ký
  Jonathan Swift - Nguyễn Văn Vĩnh dịch
  EDITIONS ALEXANDRE DE RHODES xuất bản 1944

  Truyện Dịch Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 14 VIEWS 1928

  Cha tôi quê ở tỉnh Nottingham (Nô-tin-ghầm) gia tư không có mấy má năm con trai.
  Tôi là con thứ ba, năm 14 tuổi cha tôi cho đi học ở Emmanuel học duởng, thành Cambridge. Tôi ở học ba năm cũng đã tấn tới, song nhà nghèo không đeo đuổi học được cho trọn nghiệp, phải cho vào làm phụ không lương ở nhà thầy tbuốc mổ xẻ có danh kia, tại thành Luân đôn, tên là Jacques Bates. Tôi ở đó mà hầu hạ lấy cơm áo nhân tiện vừa học nghề trong bốn năm. Thỉnh thoảng cha tôi gử­i cho í­t bạc, tôi dùng bạc ấy mà học mấy nghề yếu dụng cho kẻ đã quyết chí­ đi sông biển. Hết bốn năm đó tôi từ ông Bates, mà về với cha, xin cha, xin các chú bác mỗi người giúp í­t nhiều, mỗi năm được 40 livres sterling (chừng 400 bạc ta) để ra ở thành Leyde mà học nghề làm thuốc. Học trong hai năm bảy tháng, bấy giờ chắc rằng khoa học ấy sẽ đắc dụng trong khi đi đường xa.

TO TOP
SEARCH