CLOSE
Add to Favotite List

  John Toland

 • Trậ­n Chiến Trong Thành Phố Đẫm Máu Nhất Lịch Sử

  Trậ­n Chiến Trong Thành Phố Đẫm Máu Nhất Lịch Sử
  John Toland - Hà Thúc Sinh dịch
   

  Truyện Dịch Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 19 VIEWS 6226

  Quyển sách này là một tài liệu lịch sử­ viết về một cuộc chiến vĩ đại nhất mà quân đội Mỹ từng tham dự. Trậ­n đánh chí­nh yếu duy nhất diễn ra trong một mùa đông có tầm mức tương tự như trậ­n Stalingrad — trên một triệu binh sĩ và hàng ngàn thường dân đã bị cuốn vào trậ­n chiến đó. Khác hẳn với bất cứ một trậ­n chiến nào từng xảy ra trong thời kỳ Đệ nhị Thế chiến, nó là một trậ­n chiến mà Adolf Hitler đã phải tung ra toàn bộ lực lượng của ông, một canh bạc xả láng cuối cùng của cuộc đời ông.
  Những màn đối thoại trong sách này đều có thậ­t và đã được những người trong cuộc, hoặc những người từng được chí­nh tai nghe thấy, thuậ­t lại. Chẳng hạn như câu trả lời một đề nghị kêu gọi đầu hàng do quân Đức gử­i tới tướng Mc Auliffe lúc các đơn vị của ông đang bị vây hãm tại Bastogne ; câu trả lời này tôi đã được nghe đến năm nhân chứng kể lại dù có nhiều người nghi ngờ bản văn phúc đáp của tướng Mc Auliffe đã bị cắt xén để trừ có một chữ duy nhất là : CON TIỀU!

TO TOP
SEARCH