CLOSE
Add to Favotite List

  Johann Wolfgang Goethe

 • Phaoxtơ

  Phaoxtơ
  Johann Wolfgang Goethe - Thế Lữ dịch
   

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 26 READ 1589

  Vở kịch "Phaoxtơ" (Faust) là tác phẩm lớn nhất của Gothe và là một trong những tác phẩm vĩ đại trong kho tàng văn học của nhân loại. Puskin gọi nó là "sáng tạo lớn nhất của tinh thần thơ ca", là "Anh hùng ca Iliat của thời đại mới". Nhà triết học Đức Senlinh coi nó là "tinh túy trong sáng nhất, sâu sắc nhất của thời đại, được tạo ra từ những gì mà toàn bộ thời đại chứa đựng và cả những gì thời gian sẽ còn chứa đựng. Còn nhà thơ Hainơ thì gọi nó là "kinh thánh cuộc đời của dân tộc Đức".

TO TOP
SEARCH