CLOSE
Add to Favotite List

  Joe J. Heydecker

 • Hitler Tội Phạm Chiến Tranh

  Hitler Tội Phạm Chiến Tranh
  Joe J. Heydecker - Johannes Leeb
  SỐNG MỚI xuất bản 1973

  Truyện Dịch Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 2622

  Đệ-Nhị Thế-Chiến có 50 triệu người chết và 55 triệu người tàn tậ­t. Ba phần tư các nạn nhơn đều là dân sự.
  Vụ án ở Nuremberg là một vụ án vĩ dại nhẩt trong lịch sử­ nhân loại !
  Từ tháng 11 năm 1945 đẽn tháng 10 năm 1946, một Tòa-án Quốc-tể đã họp để nghe và xét xử­ tất cả những người, trong mười hai năm liền đã làm rung động hoàn cầu : Goering, Hesse, Ribbenlrop, Streicher, Keitel, Jodl, Doenitz...
  Cuốn sách này làm cho tất cả những người ấy sống lại không những là do những câu trả lời của họ trước phiên tòa, nhưng cũng do các lời chứng của những người đã quen biết họ từ năm 1935 đến 1945.
  Nhưng qua các Tổng-trưởng và các Thống-chế của triều đại Quổc-Xã, trước hết chí­nh là Hitler, nhà độc tài áo nâu và công cuộc yêu ma quỷ quái của y bị tố cáo nặng nề.
  Hết thảy những điều nói trong cuốn sách này đều chí­nh xác. Chí­nh hai tác giả Heydecker và Leeb đã từng tham dự vụ án không tiền khoáng hậ­u này. Các tài liệu nêu trong sách đều chánh thức. Và cũng chánh thức tất cả những lời tường thuậ­t về việc truy tầm và giam giữ các tội nhơn chiến tranh tại đây...

TO TOP
SEARCH