CLOSE
Add to Favotite List

  Hứa Trọng Lâm

 • Phong Thần Diễn Nghĩa

  Phong Thần Diễn Nghĩa
  Hứa Trọng Lâm - Mộng Bình Sơn dịch
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 100 VIEWS 136437

  Theo sử­ Trung Hoa thì trước kia đời Nghiêu, Thuấn vợ thứ hai của vua íế Cốt là Giảng íịnh đi cầu con ở gò Cao Mai trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt.
  Bà Giảng íịnh cho là điềm lành, liền lấy trứng chim én ấy nuốt vào bụng . Quả nhiên vì nuốt trứng, bà thọ thai sinh được một trai đặt tên là Khiết.
  Khiết lớn lên phò vua Nghiêu , rồi đến vua Thuấn, được phong làm chức Tư íồ.

TO TOP
SEARCH