hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Hoàng Hải Thủy [50]CATEGORYREAD
 
Bạn và Vợ  [4]
 Truyện Dài5383
 
Bây Giờ Tháng Mấy  [11]
 Phi Hư Cấu
Hồi Ký / Tiểu Sử
2763
 
Bẫy Yêu  [7]
Hoàng Hải Thủy dịch
 Truyện Dịch
Gián Điệp
1275
 
Con Ong Sài Gòn 
 Phi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
13405
 
Đầm Giao Chỉ  [9]
 Phi Hư Cấu
Phóng Sự
6119
 
Đỉnh Gió Hú 1  [17]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Tình Cảm
1715
 
Đỉnh Gió Hú 2  [17]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Tình Cảm
771
 
Định Mệnh Đã An Bài  [14]
 Truyện Dài55648
 
Dữ Hơn Rắn Độc  [20]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Gián Ðiệp59378
 
Gái Trọ  [15]
 Truyện Dài44336
 
Giữa Hai Dòng Nước  [3]
 Tập Truyện20362
 
Giữa Những Người Đã Chết  [9]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch3805
 
Hùng, Điệp Viên Ta  [11]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Gián Điệp
2366
 
Không Tìm Thấy Mộ  [18]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Gián Điệp
1460
 
Kiều Giang  [38]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Tình Cảm
12396
 
Mang Xuống Tuyền Đài  [44]
Hoàng Hải Thủy dịch
 Truyện Dịch16929
 
Máu Đen Vàng Đỏ  [21]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Gián Điệp
2552
 
Mùa Hạ Hai Mươi  [4]
 Phi Hư Cấu
Hồi Ký / Tiểu Sử
17697
 
Ngoài Cửa Thiên Đường  [6]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dài12081
 
Người Vợ Mất Tích  [8]
 Truyện Dài27045
 
Người Vợ Ngoại Tình  [3]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch3651
 
Như Chuyện Thần Tiên  [17]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Trinh Thám
33323
 
Những Người Đọc Duyên Anh 
 Phi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
12499
 
Những Tên Biệt Kích Cầm Bút  [32]
 Phi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
74402
 
Nổ Như Tạc Đạn  [4]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Trinh Thám
16572
 
Nửa Kiếp Giang Hồ  [13]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Du Đãng / Bụi Đời
8939
 
Sài Gòn Đêm Ba Mươi Tết 
 Truyện Ngắn8242
 
Sống & Chết Ở Sài Gòn  [24]
 Phi Hư Cấu
Hồi Ký / Tiểu Sử
18168
 
Tại Ngục Vịnh Kiều  [14]
 Phi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
16775
 
Tầng Đầu Địa Ngục  [45]
Hoàng Hải Thủy dịch
 Truyện Dịch101479
 
Thiên Long Tình Sử  [17]
 Phi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
39834
 
Thiếu Phụ Chiếc Xe Khẩu Súng  [4]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch657
 
Tiếng Ca Cá Sấu  [6]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Trinh Thám
3550
 
Tiếng Cười Trong Đêm Tối  [37]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch1405
 
Tìm Em Nơi Thiên Đường  [22]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Trinh Thám
5473
 
Tình Mộng  [16]
Hoàng Hải Thủy dịch
 Truyện Dịch
Tình Cảm
1482
 
Tình Trong Chiến Hào  [3]
Hoàng Hải Thủy dịch
 Truyện Dịch9008
 
Trở Về Tội Ác  [18]
Hoàng Hải Thủy dịch
 Truyện Dịch
Trinh Thám
7918
 
Trong Vòng Tay Du Đãng  [6]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dài
Du Đãng / Bụi Đời
31188
 
Tuổi Ngọc tập 1: số 1 (1969) 
 Tạp Chí
Tuổi Trẻ / Học Trò
2469
 
Tuổi Ngọc tập 1: số 4 (1969) 
 Tạp Chí
Tuổi Trẻ / Học Trò
1547
 
Tuổi Ngọc tập 1: số 9 (1969) 
 Tạp Chí
Tuổi Trẻ / Học Trò
744
 
Viết Ở Rừng Phong  [7]
 Phi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
26326
 
Vợ Chồng Son  [14]
 Truyện Dài2203
 
Vòng Tay Yêu Tinh  [20]
 Gián Ðiệp45040
 
Vụ Án Họ Trình  [9]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Trinh Thám
1276
 
Vũ Nữ Saigon  [10]
 Phi Hư Cấu
Phóng Sự
4996
 
Yêu Mệt  [10]
Hoàng Hải Thủy phóng tác
 Truyện Dịch
Trinh Thám
4070
 
Yêu Nhau Bằng Mồm  [12]
 Truyện Dài
Tình Cảm
5173
 
Yêu Tiền  [5]
 Phi Hư Cấu
Phóng Sự
4126


Hoàng Hải Thủy
Hoàng Hải Thủy (Công Tử Hà Đông)

Hoàng Hải Thủy sinh năm 1933 tại Hà Đông, Bắc Việt.

Tham gia sinh hoạt văn học nghệ thuật từ những năm đầu thập niên 50 tại Hà Nội và Sài Gòn.

Năm 1952 được trao Giải Nhất Cuộc Thi Truyện Ngắn của Nhật báo Tiếng Dội. Từ 1956, trở thành cây viết phóng sự nổi tiếng và tác giả nhiều bộ tiểu thuyết phóng tác bán chạy hàng đầu tại Việt Nam.

Sau 1975, bị Cộng Sản bắt giam 2 lần vì tiếp tục viết bài chống chế dộ gửi lén ra hải ngoại. Tới nay đã hoàn thành và xuất bản hơn năm mươi tác phấm gồm nhiều thể loại.

Năm 1995, qua tị nạn tại Hoa Kỳ theo diện HO, định cư tại Arlington, tiểu bang Virginia. Ông mất ngày 6 tháng 12, 2020.
WEBSITE: https://hoanghaithuy.wordpress.com

TÁC PHẨM:
Đầu Người Trong Hang Máu (Truyện dài 1954)
Xác Ma Giết Người (Truyện dài 1954)
Chiếc Hôn Tử Biệt (A Kiss Before Dying - Phóng tác 1956)
Vũ Nữ Sài Gòn (Phóng sự - 1958)
Kiều Giang (Jane Eyre - Phóng tác 1963)
Nổ Như Tạc Đạn (Après Moi, Le Déluge, Phóng tác 1964)
Tìm Em Nơi Thiên Đường (My Cousin Rachel - Phóng tác 1965)
Đầm Giao Chỉ (Thương Sinh & Gã Thâm, Phóng sự 1967)
Yêu Tiền (Thương Sinh & Gã Thâm, Phóng sự 196?)
Vụ Án Họ Trinh (The Bellamy Trial - Phóng tác 1967)
Tình Đầu (The Apple Tree - Phóng tác 1967)
Đêm Về Sáng (Truyện dài 1968)
Hồng Loan Hồng Ngọc (The Pink Panther - Tiểu thuyết gián điệp 1968)
Tiếng Ca Cá Sấu (Never Find Sanctuary - Phóng tác 1968)
Yêu Lắm Cắn Đau (Truyện dài 1968)
Đỉnh Gió Hú (Wuthering Heights - Phóng tác 1969)
Bạn Và Vợ (Truyện dài 1969)
Môi Thắm Nửa Đời (Truyện dài 1969)
Tình Nhân Trẻ (Le Jeune Amant - Phỏng dịch 1969)
Yêu Mệt (Le Repos du Guerrier - Phóng tác 1969)
Yêu Nhau Bằng Mồm (Truyện dài 1970)
Người Vợ Mất Tích (Phóng tác 1970)
Người Yêu, Người Giết (La Seconde Souffle - Phỏng dịch 1970)
Trong Vòng Tay Du Đãng (No Orchid For Miss Blandish - Phóng tác 1970)
Vợ Chồng Son (Phóng tác 1970)
Vòng Tay Yêu Tinh (Phóng tác 1970)
Bây Giờ Tháng Mấy (Hồi ký 1970)
Bẫy Yêu (007 From Russia with love - Tiểu thuyết gián điệp 1970)
Định Mệnh Đã An Bài (Truyện dài 1970)
Hồn Ma Đa Tình (Truyện kinh dị Hitchcock 1970)
Người Thiếu Nữ Một Đêm (Tập truyện kinh dị 1970)
Đêm Vĩnh Biệt (Phóng tác 1970)
Trong Vòng Tay Du Đãng (No Orchid For Miss Blandish - Phỏng dịch 1970)
Lưới Tình (Truyện dài 1971)
Truyện Tình (Truyện dài 1971)
Chứng Nhân Của Thời Đại (Tập truyện 1972)
Giữa Những Người Đã Chết (D'Entre Les Morts - Phóng tác 1972)
Tầng Đầu Địa Ngục (The First Circle - Truyện dịch 1973)
Giửa Hai Dòng Nước (Tập truyện 1973)
Như Chuyện Thần Tiên (The Scorpion Reef - Phóng tác 1973)
Tình Mộng (Vacances Romaines - Phóng tác 1973)
Người Vợ Ngoại Tình (Madame Bovary - Phóng tác 1973)
Ngoài Cửa Thiên Đường (Maldonné - Phóng tác 1974)
Không Tìm Thấy Mộ (007 Never Find Sanctuary - Tiểu thuyết gián điệp 1974)
Điệp Vụ Hỏa Cầu (007 Diamond Are Forever - Tiểu thuyết gián điệp 1974)
Đường Bay Định Mệnh (007 - Tiểu thuyết gián điệp 1974)
Cửa Vào Địa Ngục (007 - Tiểu thuyết gián điệp 1975)
Tiếng Cười Trong Đêm Tối (Laughter In The Dark - Phóng tác 1975)
Trò Chơi Khủng Bố (The Game of Terror - Tiểu thuyết gián điệp 1975)
Đi Tìm Người Yêu (The Citadel - Phóng tác 197?)
Công Tác Đại K (007 - Tiểu thuyết gián điệp 197?)
Phục Vụ Nữ Hoàng (007 - Tiểu thuyết gián điệp 197?)
Thầy Nô (007 Doctor No - Tiểu thuyết gián điệp 197?)
Máu Đen Vàng Đỏ (007 Live And Let Die - Tiểu thuyết gián điệp 197?)
Tay Sắt Tay Vàng (007 Goldfinger - Tiểu thuyết gián điệp 197?)
Gã Thâm (The Deep - Phóng tác 197?)
Bóng Người Áo Trắng (The Lady In White - Phóng tác 197?)
Đen Hơn Bóng Tối (Piège Pour Cendrillion - Phóng tác 197?)
Trở Về Tội Ác (The Dark Arena - Phỏng dịch 197?)
Như Chuyện Thần Tiên (Scoprion Reef - Phóng tác 197?)
Đa Tình Đa Sát ( Phóng tác 197?)
Tây Đực Tây Cái (Truyện dài 197?)
Gái Trọ (Phóng tác 197?)
Nửa Kiếp Giang Hồ (La Scoumoune - Phóng tác 197?)
Không Tìm Thấy Mộ (Hoàng Kiều Giang - Truyện dài 1990)
Trên Đỉnh Tình Yêu (Hoàng Kiều Giang - Truyện dài 1990)
Cuối Đường Tuyệt Vọng (Hoàng Kiều Giang - Truyện dài 1991)
Tại Ngục Vịnh Kiều (Tạp luận 1996)
Tiếng Kêu Của Máu (The Red Dragon - Phóng tác 1996)
Mang Xuống Tuyền Đài (The Chamber - Truyện dịch 1998)
Dữ Hơn Rắn Độc (Deadlier Than The Male - Phóng tác 2000)
Những Tên Biệt Kích Cầm Bút (Tạp luận 2000)
Mùa Hạ Hai Mươi (Truyện dài 2000)
Đất Hồ Ngàn Năm (Tạp bút 2001)
Sống & Chết Ở Gàigòn (Ký sự 2002)
Thiếu Phụ Chiếc Xe Khẩu Súng (La Dame Dans L'auto - Phóng tác 2002)
Viết Ở Rừng Phong (Tạp bút 2004)
Rừng Phong Thu Đã (Tạp bút 2005)
Sài Gòn Vang Bóng (Tạp bút 2011)
Công Ty Rửa Tiền (The Firm - Phóng tác 200?)
Báo Cáo Bồ Nông (The Pelican Brief - Phóng tác 200?)TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Tiểu Ngũ Nghĩa 2

Phạm Văn Điểu

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm