hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Hồ Biểu Chánh [54]CATEGORYREAD
 
Ai Làm Được  [6]
 Truyện Dài47497
 
Ái Tình Miếu  [11]
 Truyện Dài49950
 
Bỏ Chồng  [12]
 Truyện Dài52209
 
Bỏ Vợ  [7]
 Truyện Dài29066
 
Bức Thơ Hối Hận  [12]
 Truyện Dài48198
 
Cay Đắng Mùi Đời  [6]
 Truyện Dài31533
 
Cha Con Nghĩa Nặng  [10]
 Truyện Dài44327
 
Chị Ðào, Chị Lý  [7]
 Truyện Dài33668
 
Chúa Tàu Kim Qui  [17]
 Truyện Dài39276
 
Chút Phận Linh Đinh  [15]
 Truyện Dài40720
 
Con Nhà Giàu  [17]
 Truyện Dài53554
 
Con Nhà Nghèo  [7]
 Truyện Dài28575
 
Cư Kỉnh  [12]
 Truyện Dài25447
 
Cười Gượng  [3]
 Truyện Dài17136
 
Dây Oan  [7]
 Truyện Dài24034
 
Ðại Nghĩa Diệt Thân  [16]
 Truyện Dài24875
 
Đỗ Nương Nương Báo Oán  [14]
 Truyện Dài
Dã Sử
24390
 
Đoá Hoa Tàn  [11]
 Truyện Dài29127
 
Ðoạn Tình  [13]
 Truyện Dài36334
 
Hai Khối Tình  [14]
 Truyện Dài29482
 
Hai Thà Cưới Vợ  [4]
 Truyện Dài17610
 
Hai Vợ  [9]
 Truyện Dài23531
 
Hạnh Phúc Lối Nào  [10]
 Truyện Dài28873
 
Kẻ Làm Người Chịu  [14]
 Truyện Dài33460
 
Khóc Thầm  [13]
 Truyện Dài34787
 
Lạc Đường  [10]
 Truyện Dài23958
 
Lời Thề Trước Miễu  [3]
 Truyện Dài11721
 
Lòng Dạ Ðàn Bà  [3]
 Truyện Dài18727
 
Mẹ Ghẻ Con Ghẻ  [24]
 Truyện Dài68482
 
Một Chữ Tình  [9]
 Truyện Dài16848
 
Một Ðoá Hoa Rừng  [4]
 Truyện Dài14766
 
Một Đời Tài Sắc  [8]
 Truyện Dài19486
 
Nam Cực Tinh Huy  [32]
 Truyện Dài
Dã Sử
28322
 
Nặng Gánh Cang Thường  [14]
 Truyện Dài
Dã Sử
17995
 
Ngọn Cỏ Gió Đùa  [21]
 Truyện Dài48095
 
Người Thất Chí  [10]
 Truyện Dài16083
 
Nhơn Tình Ấm Lạnh  [16]
 Truyện Dài25874
 
Nợ Đời  [20]
 Truyện Dài56886
 
Nợ Tình  [6]
 Truyện Dài15012
 
Ở Theo Thời  [11]
 Truyện Dài20494
 
Ông Cử  [7]
 Truyện Dài17956
 
Sống Thác Với Tình  [12]
 Truyện Dài28704
 
Tại Tôi  [13]
 Truyện Dài27189
 
Tân Phong Nữ Sĩ  [10]
 Truyện Dài18500
 
Thầy Chung Trúng Số  [4]
 Truyện Dài13906
 
Thầy Thông Ngôn  [12]
 Truyện Dài26914
 
Thiệt Giả - Giả Thiệt  [6]
 Truyện Dài14283
 
Tiền Bạc Bạc Tiền  [8]
 Truyện Dài18809
 
Tình Mộng  [10]
 Truyện Dài21870
 
Tơ Hồng Vương Vấn  [26]
 Truyện Dài50152
 
Từ Hôn  [5]
 Truyện Dài14113
 
Vì Nghĩa Vì Tình  [19]
 Truyện Dài31972
 
Vợ Già Chồng Trẻ  [10]
 Truyện Dài28061
 
Ý Và Tình  [15]
 Truyện Dài30788


Hồ Biểu Chánh
Hồ Biểu Chánh (1984-1958)
Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung, tự Biểu Chánh, hiệu Thứ Tiên. Ông sinh năm 1884 (trong khai sanh ghi ngày 01/10/1885) tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công. Khi viết văn, ông lấy tên tự ghép với họ là Hồ Biểu Chánh, trở thành một bút danh bất hủ, được nhiều người biết đến và quí mến hơn tên tộc Hồ Văn Trung của ông.
Ông xuất thân làm ký lục, thông ngôn, thăng dần đến đốc phủ sứ, từng giữ chức chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi, vốn có tiếng thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ. Cuối năm 1946, ông từ giã chánh trường, thật sự sống cuộc đời hưu nhàn, giành trọn những năm tháng còn lại cho sự nghiệp văn chương.
Ông sáng tác văn học rất nhiều và để lại hơn 100 tác phẩm gồm tiểu thuyết và các thể loại khác, như: nghiên cứu, phê bình văn học, sáng tác tuồng hát cùng các bản dịch văn học cổ điển Trung Quốc như Tình sử, Kim cổ kỳ quan...
Các nhà phê bình, không ai phủ nhận công sức đóng góp văn học của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Tác phẩm của ông gồm nhiều thể loại: Dịch thuật, thơ, tuỳ bút phê bình, hồi ký, tuồng hát, đoản thiên, truyện vắn, biên khảo, tiểu thuyết...
Hồ Biểu Chánh sở trường về viết văn xuôi tự sự. Ðề tài phần lớn là cuộc sống Nam bộ từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ XX với những xáo trộn xã hội do cuộc đấu tranh giữa mới và cũ. Cách diễn đạt nôm na, bình dị. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự hình thành thể lọai tiểu thuyết trên chặng đường phôi thai. Ông để lại một khối lượng sáng tác không nhỏ: 64* tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và truyện kể, 12 vở hài kịch và ca kịch, 5 tập thơ và truyện thơ, 8 tập ký, 28 tập khảo cứu-phê bình. Ngòai ra, còn có các bài diễn thuyết và 2 tác phẩm dịch.
Ông mất ngày 04/09/1958 tại Phú Nhuận, Gia Ðịnh, thọ 74 tuổi.
nguồn: hobieuchanh.com

TÁC PHẨM:
Ai làm được (Cà Máu, 1912)
Cay đắng mùi đời (Sài Gòn, 1923)
Chúa tàu Kim Qui (Sài Gòn, 1923)
Một chữ tình (Sài Gòn, 1923)
Tình mộng (Sài Gòn, 1923)
Nam cực tinh huy (Sài Gòn, 1924)
Nhơn tình ấm lạnh (Sài Gòn, 1925)
Tiền bạc, bạc tiền (Sài Gòn, 1925)
Ngọn cỏ gió đùa (Sài Gòn, 1926)
Thầy Thông ngôn (Sài Gòn, 1926)
Chút phận linh đinh (Càn Long, 1928)
Kẻ làm người chịu (Càn Long, 1928)
Cha con nghĩa nặng (Càn Long, 1929)
Khóc thầm (Càn Long, 1929)
Vì nghĩa vì tình (Càn Long, 1929)
Con nhà nghèo (Càn Long, 1930)
Nặng gạnh cang thường (Càn Long, 1930)
Con nhà giàu (Càn Long, 1931)
Cười gượng (Sài Gòn, 1935)
Dây oan (Sài Gòn, 1935)
Một đời tài sắc (Sài Gòn, 1935)
Ở theo thời (Sài Gòn, 1935)
Ông Cử (Sài Gòn, 1935)
Thiệt giả, giả thiệt< (Sài Gòn, 1935)
Đoá hoa tàn (Vĩnh Hội, 1936)
Nợ đời (Vĩnh Hội, 1936)
Lạc đường ( Vĩnh Hội, 1937)
Tân Phong nữ sĩ (Vĩnh Hội, 1937)
Từ hôn (Vĩnh Hội, 1937)
Bỏ chồng (Vĩnh Hội, 1938)
Bỏ vợ (Vĩnh Hội 1938)
Lời thề trước miễu (Vĩnh Hội, 1938)
Người thất chí (Vĩnh Hội, 1938)
Tại tôi (Vĩnh Hội, 1938)
Hai khối tình (Vĩnh Hội, 1939)
Tìm đường (Vĩnh Hội, 1939)
Đoạn tình (Vĩnh Hội, 1940)
Ái tình miếu (Vĩnh Hội, 1941)
Cư Kính (Vĩnh Hội, 1941)
Ý và tình (Vĩnh Hội, 1938, 1942)
Mẹ ghẻ con ghẻ (Vĩnh Hội, 1943)
Bức thơ hối hận (Gò Công, 1953)
Trọn nghĩa vẹn tình (Gò Công, 1953)
Đỗ Nương Nương báo oán (Sài Gòn, 1954)
Nặng bầu ân oán (Gò Công, 1954)
Đại nghĩa diệt thân (Sài Gòn, 1955)
Hai chồng (Sài Gòn, 1955)
Hai vợ (Sài Gòn, 1955)
Lá rụng hoa rơi (Sài Gòn, 1955)
Tơ hồng vương vấn (1955)
Một duyên hai nợ(Sài Gòn, 1956)
Những điều nghe thấy (Sài Gòn, 1956)
Ông Cả Bình Lạc (Sài Gòn, 1956)
Trả nợ cho cha (Sài Gòn, 1956)
Chị Đào, Chị Lý (Phú Nhuận, 1957)
Hạnh phúc lối nào (Phú Nhuận, 1957)
Đón gió mới, nhắc chuyện xưa (Phú Nhuận, 1957)
Nợ tình (Phú Nhuận, 1957)
Nợ trái oan (Phú Nhuận, 1957)
Sống thác với tình (Phú Nhuận, 1957)
Tắt lửa lòng (Phú Nhuận, 1957)
Trong đám cỏ hoang (Phú Nhuận, 1957)
Vợ già chồng trẻ (Phú Nhuận, 1957)
Lẫy lừng hào khí (Phú Nhuận, 1958)
Hai Thà cưới vợ (?)
Lòng dạ đàn bà (?)
Một đoá hoa rừng (?)
Thầy Chung trúng số (?)TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Hồng Kông Ở Dưới Chân

Mai Thảo

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm