hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Hồ Biểu Chánh [54]CATEGORYREAD
 
Ai Làm Được  [6]
 Truyện Dài47927
 
Ái Tình Miếu  [11]
 Truyện Dài50320
 
Bỏ Chồng  [12]
 Truyện Dài52719
 
Bỏ Vợ  [7]
 Truyện Dài29380
 
Bức Thơ Hối Hận  [12]
 Truyện Dài48672
 
Cay Đắng Mùi Đời  [6]
 Truyện Dài31772
 
Cha Con Nghĩa Nặng  [10]
 Truyện Dài44681
 
Chị Ðào, Chị Lý  [7]
 Truyện Dài33993
 
Chúa Tàu Kim Qui  [17]
 Truyện Dài39691
 
Chút Phận Linh Đinh  [15]
 Truyện Dài41115
 
Con Nhà Giàu  [17]
 Truyện Dài54194
 
Con Nhà Nghèo  [7]
 Truyện Dài28952
 
Cư Kỉnh  [12]
 Truyện Dài25848
 
Cười Gượng  [3]
 Truyện Dài17261
 
Dây Oan  [7]
 Truyện Dài24229
 
Ðại Nghĩa Diệt Thân  [16]
 Truyện Dài25134
 
Đỗ Nương Nương Báo Oán  [14]
 Truyện Dài
Dã Sử
24698
 
Đoá Hoa Tàn  [11]
 Truyện Dài29399
 
Ðoạn Tình  [13]
 Truyện Dài36690
 
Hai Khối Tình  [14]
 Truyện Dài29742
 
Hai Thà Cưới Vợ  [4]
 Truyện Dài17830
 
Hai Vợ  [9]
 Truyện Dài23840
 
Hạnh Phúc Lối Nào  [10]
 Truyện Dài29301
 
Kẻ Làm Người Chịu  [14]
 Truyện Dài34097
 
Khóc Thầm  [13]
 Truyện Dài35203
 
Lạc Đường  [10]
 Truyện Dài24288
 
Lời Thề Trước Miễu  [3]
 Truyện Dài11866
 
Lòng Dạ Ðàn Bà  [3]
 Truyện Dài18914
 
Mẹ Ghẻ Con Ghẻ  [24]
 Truyện Dài69613
 
Một Chữ Tình  [9]
 Truyện Dài17058
 
Một Ðoá Hoa Rừng  [4]
 Truyện Dài14902
 
Một Đời Tài Sắc  [8]
 Truyện Dài19696
 
Nam Cực Tinh Huy  [32]
 Truyện Dài
Dã Sử
28752
 
Nặng Gánh Cang Thường  [14]
 Truyện Dài
Dã Sử
18205
 
Ngọn Cỏ Gió Đùa  [21]
 Truyện Dài48791
 
Người Thất Chí  [10]
 Truyện Dài16282
 
Nhơn Tình Ấm Lạnh  [16]
 Truyện Dài26204
 
Nợ Đời  [20]
 Truyện Dài57528
 
Nợ Tình  [6]
 Truyện Dài15162
 
Ở Theo Thời  [11]
 Truyện Dài20716
 
Ông Cử  [7]
 Truyện Dài18193
 
Sống Thác Với Tình  [12]
 Truyện Dài29067
 
Tại Tôi  [13]
 Truyện Dài27495
 
Tân Phong Nữ Sĩ  [10]
 Truyện Dài18735
 
Thầy Chung Trúng Số  [4]
 Truyện Dài14172
 
Thầy Thông Ngôn  [12]
 Truyện Dài27236
 
Thiệt Giả - Giả Thiệt  [6]
 Truyện Dài14477
 
Tiền Bạc Bạc Tiền  [8]
 Truyện Dài19055
 
Tình Mộng  [10]
 Truyện Dài22389
 
Tơ Hồng Vương Vấn  [26]
 Truyện Dài50727
 
Từ Hôn  [5]
 Truyện Dài14295
 
Vì Nghĩa Vì Tình  [19]
 Truyện Dài32343
 
Vợ Già Chồng Trẻ  [10]
 Truyện Dài28349
 
Ý Và Tình  [15]
 Truyện Dài31212


Hồ Biểu Chánh
Hồ Biểu Chánh (1984-1958)
Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung, tự Biểu Chánh, hiệu Thứ Tiên. Ông sinh năm 1884 (trong khai sanh ghi ngày 01/10/1885) tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công. Khi viết văn, ông lấy tên tự ghép với họ là Hồ Biểu Chánh, trở thành một bút danh bất hủ, được nhiều người biết đến và quí mến hơn tên tộc Hồ Văn Trung của ông.
Ông xuất thân làm ký lục, thông ngôn, thăng dần đến đốc phủ sứ, từng giữ chức chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi, vốn có tiếng thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ. Cuối năm 1946, ông từ giã chánh trường, thật sự sống cuộc đời hưu nhàn, giành trọn những năm tháng còn lại cho sự nghiệp văn chương.
Ông sáng tác văn học rất nhiều và để lại hơn 100 tác phẩm gồm tiểu thuyết và các thể loại khác, như: nghiên cứu, phê bình văn học, sáng tác tuồng hát cùng các bản dịch văn học cổ điển Trung Quốc như Tình sử, Kim cổ kỳ quan...
Các nhà phê bình, không ai phủ nhận công sức đóng góp văn học của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Tác phẩm của ông gồm nhiều thể loại: Dịch thuật, thơ, tuỳ bút phê bình, hồi ký, tuồng hát, đoản thiên, truyện vắn, biên khảo, tiểu thuyết...
Hồ Biểu Chánh sở trường về viết văn xuôi tự sự. Ðề tài phần lớn là cuộc sống Nam bộ từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ XX với những xáo trộn xã hội do cuộc đấu tranh giữa mới và cũ. Cách diễn đạt nôm na, bình dị. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự hình thành thể lọai tiểu thuyết trên chặng đường phôi thai. Ông để lại một khối lượng sáng tác không nhỏ: 64* tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và truyện kể, 12 vở hài kịch và ca kịch, 5 tập thơ và truyện thơ, 8 tập ký, 28 tập khảo cứu-phê bình. Ngòai ra, còn có các bài diễn thuyết và 2 tác phẩm dịch.
Ông mất ngày 04/09/1958 tại Phú Nhuận, Gia Ðịnh, thọ 74 tuổi.
nguồn: hobieuchanh.com

TÁC PHẨM:
Ai làm được (Cà Máu, 1912)
Cay đắng mùi đời (Sài Gòn, 1923)
Chúa tàu Kim Qui (Sài Gòn, 1923)
Một chữ tình (Sài Gòn, 1923)
Tình mộng (Sài Gòn, 1923)
Nam cực tinh huy (Sài Gòn, 1924)
Nhơn tình ấm lạnh (Sài Gòn, 1925)
Tiền bạc, bạc tiền (Sài Gòn, 1925)
Ngọn cỏ gió đùa (Sài Gòn, 1926)
Thầy Thông ngôn (Sài Gòn, 1926)
Chút phận linh đinh (Càn Long, 1928)
Kẻ làm người chịu (Càn Long, 1928)
Cha con nghĩa nặng (Càn Long, 1929)
Khóc thầm (Càn Long, 1929)
Vì nghĩa vì tình (Càn Long, 1929)
Con nhà nghèo (Càn Long, 1930)
Nặng gạnh cang thường (Càn Long, 1930)
Con nhà giàu (Càn Long, 1931)
Cười gượng (Sài Gòn, 1935)
Dây oan (Sài Gòn, 1935)
Một đời tài sắc (Sài Gòn, 1935)
Ở theo thời (Sài Gòn, 1935)
Ông Cử (Sài Gòn, 1935)
Thiệt giả, giả thiệt< (Sài Gòn, 1935)
Đoá hoa tàn (Vĩnh Hội, 1936)
Nợ đời (Vĩnh Hội, 1936)
Lạc đường ( Vĩnh Hội, 1937)
Tân Phong nữ sĩ (Vĩnh Hội, 1937)
Từ hôn (Vĩnh Hội, 1937)
Bỏ chồng (Vĩnh Hội, 1938)
Bỏ vợ (Vĩnh Hội 1938)
Lời thề trước miễu (Vĩnh Hội, 1938)
Người thất chí (Vĩnh Hội, 1938)
Tại tôi (Vĩnh Hội, 1938)
Hai khối tình (Vĩnh Hội, 1939)
Tìm đường (Vĩnh Hội, 1939)
Đoạn tình (Vĩnh Hội, 1940)
Ái tình miếu (Vĩnh Hội, 1941)
Cư Kính (Vĩnh Hội, 1941)
Ý và tình (Vĩnh Hội, 1938, 1942)
Mẹ ghẻ con ghẻ (Vĩnh Hội, 1943)
Bức thơ hối hận (Gò Công, 1953)
Trọn nghĩa vẹn tình (Gò Công, 1953)
Đỗ Nương Nương báo oán (Sài Gòn, 1954)
Nặng bầu ân oán (Gò Công, 1954)
Đại nghĩa diệt thân (Sài Gòn, 1955)
Hai chồng (Sài Gòn, 1955)
Hai vợ (Sài Gòn, 1955)
Lá rụng hoa rơi (Sài Gòn, 1955)
Tơ hồng vương vấn (1955)
Một duyên hai nợ(Sài Gòn, 1956)
Những điều nghe thấy (Sài Gòn, 1956)
Ông Cả Bình Lạc (Sài Gòn, 1956)
Trả nợ cho cha (Sài Gòn, 1956)
Chị Đào, Chị Lý (Phú Nhuận, 1957)
Hạnh phúc lối nào (Phú Nhuận, 1957)
Đón gió mới, nhắc chuyện xưa (Phú Nhuận, 1957)
Nợ tình (Phú Nhuận, 1957)
Nợ trái oan (Phú Nhuận, 1957)
Sống thác với tình (Phú Nhuận, 1957)
Tắt lửa lòng (Phú Nhuận, 1957)
Trong đám cỏ hoang (Phú Nhuận, 1957)
Vợ già chồng trẻ (Phú Nhuận, 1957)
Lẫy lừng hào khí (Phú Nhuận, 1958)
Hai Thà cưới vợ (?)
Lòng dạ đàn bà (?)
Một đoá hoa rừng (?)
Thầy Chung trúng số (?)TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Những Đứa Trẻ Con Mỹ Hẩm Hiu

Duyên Anh

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm