CLOSE
Add to Favotite List

  Hans Speidel

 • Hitler Và Trận Đánh Normandie
 • Ngày Dài Nhất Của Đệ Nhị Thế Chiến

  Ngày Dài Nhất Của Đệ Nhị Thế Chiến
  Hans Speidel - Nguyễn Quốc Trụ dịch
   

  Truyện Dịch Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 6 READ 5114

  Ngày sáu tháng sáu, vào lùc một giờ sáng, tại một tiệm cà phê ở mãi tít đầu cầu bắc ngang kinh đào Caen, thuộc thàoh phố Bénouville ; ông chủ tiệm đang ngũ bỗng bị bà vợ đánh thức :
  - Dậy đi mình ! Ra cửa sổ ngó coi !
  Bà vợ không dám nói lớn, cũng không dám bật đèn. Ánh trăng từ bên ngoài lọt qua kẽ hở những bức mành chắn gó. Ông chồng ầm ử !
  - Chuyện gì vậy ?
  - Có tiếng xột xoạt nghe như tiếng cành cây gẫy.
  Người chủ quán cà phê lên là Gondreé. Ông ta ngòi đệy; xỏ vội chiếc quàn ròi đi tới bên cửa sồ khẽ đẫy birc mành nhìn ra bên ngoài. Tất cả đều yên tĩnh. Mặt trăng chiếu sáng những hàng cây, chỉễc cầu sắt, con kênh đào. Ngay ỏr đằu cầu, một tên linh gảc người Đức đứng ỉm Um.

TO TOP
SEARCH