CLOSE
Add to Favotite List

  Hà Nguyên Thạch

 • Chân Cầu Sóng Vỗ

  Chân Cầu Sóng Vỗ
  Hà Nguyên Thạch
   

  Thơ VH Miền Nam Trước 75

  VIEWS 776

  cỏ xanh mướt đẩy trời lên xa thẳm
  chưa mùa thu sao lòng đã bay sầu
  mây qua đó bao la miền biển động
  hỡi núi rừng xin ngủ giấc miên du.
  hãy nhìn xuống loài chim theo lối gió
  tiêng ca chìm trong bóng lá thâm u
  ngày di động trên mỗi dòng thác đổ
  có nghe không đời lẫn dấu trong mù.

TO TOP
SEARCH