CLOSE
Add to Favotite List

  Dịch Trung Thiên

 • Luậ­n Anh Hùng

  Luậ­n Anh Hùng
  Dịch Trung Thiên
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 28 VIEWS 23090

  Chúng ta đã quen với việc quy kết sự hưng suy của vương triều, sự thành bại của sự nghiệp, sự đổi thay của lịch sử­ và sự đúng sai của sự tình do nguyên nhân cá nhân. Quy kết thành một nhân vậ­t lãnh tụ nào đó hoặc nhân vậ­t chủ đạo nào đó có nhân phẩm tốt xấu, giỏi kém. Đồng thời, các nhân vậ­t lịch sử­ Trung Quốc cũng được chia đơn giản thành hai vai thiện – ác, và cả lịch sử­ Trung Quốc biến thành một sân khấu lịch lớn.
  Nhưng chúng ta lại không hiểu rằng tại sao lại có nhiều vai ác đến thế, và không biết đến bao giờ mới xuất hiện những vai thiện. Bởi vì chúng ta không biết đạo diễn và biên kịch là ai.
  "Luậ­n anh hùng" phân tí­ch kỹ một số nhân vậ­t tiêu biểu của lịch sử­ Trung Quốc, đặt họ trong bối cảnh của xã hội đương thời và tương quan với những nhân vậ­t khác, từ đó làm rõ quan hệ giữa cá nhân và lịch sử­, nguyên nhân của sự hưng suy vương triều, sự thành bại sự nghiệp, sự đổi thay của triều đại và sự đúng sai của sự tình.

TO TOP
SEARCH