CLOSE
Add to Favotite List

  Đynh Hoàng Sa

 • Vùng Trú Ẩn Hoang Đường

  Vùng Trú Ẩn Hoang Đường
  Đynh Hoàng Sa
  NGƯỠNG CỬA xuất bản 1967

  Thơ VH Miền Nam Trước 75

  READ 711

  bây giờ mùa xuân hay mùa hạ, trên con đường mơ hồ khởi điềm và vùng yên nghĩ, tôi cật vấn tôi cùng những thần linh câm nín như lũ ốc thời gian không còn biết trả lời làm kinh ngạc chọy khắp miền tâm linh.

TO TOP
SEARCH