CLOSE
Add to Favotite List

  Đại Lãn

 • Tiết Đinh San Chinh Tây

  Tiết Đinh San Chinh Tây
  Đại Lãn
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 45 VIEWS 206575

  Để đền ơn Tiết Nhơn Quý đã xả thân giúp việc chinh Đông đại thắng, Đường Thái Tông sai Trình Giảo Kim đến huyện Long Môn, phủ Giáng Châu đốc thúc việc xây dựng vương phủ cho xứng đáng với tước Bình Liêu vương. Khi mọi việc đã xong, Trình Giảo Kim vào triều phụng mệnh cho Thái Tông rồi về phủ, hớn hở nói với vợ là Bùi phu nhân:
  - Chuyến này tí­nh ra lời được ba muôn bạc trắng. Phải chi có hoài như vậ­y thì đỡ biết mấy.
  Trình Thiết Ngưu nghe tin phụ thân về thì liền ra lạy mừng, dẫn cả đứa con mới lên mười ba tuổi là Trình Tống ra chào ông. Hôm sau nữa đến lượt Tần Hoài Ngọc, La Thông, Đoàn Lâm đồng thời đến hỏi thăm. Riêng Từ Mậ­u Công bậ­n đi phát chẩn cho dân ở Hán Dương, còn Uất Trì Cung thì theo lệnh đến Chân Định lên đồng cầu Phậ­t, vì thế không đến được.

TO TOP
SEARCH