hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Cổ Long [81]CATEGORYREAD
 
Âm Công  [40]
 Kiếm Hiệp220982
 
Ân Thù Kiếm Lục  [60]
 Kiếm Hiệp150880
 
Anh Hùng Vô Lệ  [18]
 Kiếm Hiệp71097
 
Bá Vương Thương (Đệ Ngũ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp43884
 
Bạch Cốt Lâm  [40]
 Kiếm Hiệp158680
 
Bạch Ngọc Lão Hổ  [10]
 Kiếm Hiệp34032
 
Bất Tử Thần Long (Hộ Hoa Linh)  [32]
 Kiếm Hiệp94442
 
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương  [40]
 Kiếm Hiệp107937
 
Bích Ngọc Đao (Đệ Nhị Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp18185
 
Biên Thành Đao Thanh  [36]
 Kiếm Hiệp98986
 
Biên Thành Lãng Tử (Phong Vân Đệ Nhất Đao)  [50]
 Kiếm Hiệp156892
 
Cát Bụi Giang Hồ (Đại Nhân Vật)  [47]
 Kiếm Hiệp110987
 
Cô Lâu Quái Kiệt  [59]
 Kiếm Hiệp243112
 
Cô Tinh Hiệp Lữ  [31]
 Kiếm Hiệp91160
 
Cửu Nguyệt Ưng Phi  [35]
 Kiếm Hiệp95428
 
Đa Tình Hoàn (Đệ Tứ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp23910
 
Đoạn Hồn Tuyệt Cung  [34]
 Kiếm Hiệp101068
 
Đoạn Kiếm Thù  [126]
 Kiếm Hiệp119948
 
Dị Kiếm Khách  [62]
 Kiếm Hiệp178144
 
Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều)  [128]
 Kiếm Hiệp1017022
 
Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)  [60]
 Kiếm Hiệp139619
 
Hậu Tiểu Lý Phi Đao (Huyết Tâm Lệnh)  [42]
 Kiếm Hiệp129963
 
Hỏa Tinh Tiêu Thập Nhất Lang  [34]
 Kiếm Hiệp67713
 
Hồng Bào Quái Nhân (Còn tiếp)  [80]
 Kiếm Hiệp219862
 
Huyết Anh Vũ  [16]
 Kiếm Hiệp28652
 
Huyết Sử Võ Lâm (Danh Kiếm Phong Lưu)  [78]
 Kiếm Hiệp227681
 
Khổng Tước Linh (Đệ Tam Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [6]
 Kiếm Hiệp14830
 
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam  [7]
 Kiếm Hiệp13330
 
Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh  [47]
 Kiếm Hiệp106495
 
Liệp Ưng Ðổ Cục  [6]
 Kiếm Hiệp11647
 
Lôi Âm Ma Công  [62]
 Kiếm Hiệp171714
 
Long Kiếm Truy Hồn  [25]
 Kiếm Hiệp58889
 
Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều  [29]
 Kiếm Hiệp79900
 
Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)  [24]
 Kiếm Hiệp55506
 
Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến (Quyết Chiến Tiền Hậu)  [26]
 Kiếm Hiệp63438
 
Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường  [12]
 Kiếm Hiệp26887
 
Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang  [19]
 Kiếm Hiệp42482
 
Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên  [21]
 Kiếm Hiệp49153
 
Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu  [20]
 Kiếm Hiệp49194
 
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm  [32]
 Kiếm Hiệp61498
 
Ly Biệt Câu (Đệ Lục Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp17729
 
Ma Đao  [21]
 Kiếm Hiệp37728
 
Mai Hương Kiếm (Kiếm Độc Mai Hương)  [48]
 Kiếm Hiệp108953
 
Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao  [5]
 Kiếm Hiệp11398
 
Phi Thiên Ma  [34]
 Kiếm Hiệp113029
 
Phiêu Phong Kiếm Vũ (Phiêu Hương Kiếm Vũ)  [42]
 Kiếm Hiệp71514
 
Phong Linh Trung Đao Thanh  [25]
 Kiếm Hiệp45964
 
Quyền Đầu (Đệ Thất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp25568
 
Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)  [45]
 Kiếm Hiệp88083
 
Sát Thủ Kiếm Vương  [55]
 Kiếm Hiệp65462
 
Sở Lưu Hương 1, 2, 3 - Long Hổ Phong Vân (Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc, Họa Mi Điểu)  [99]
 Kiếm Hiệp343943
 
Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình  [12]
 Kiếm Hiệp31493
 
Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)  [31]
 Kiếm Hiệp69140
 
Sở Lưu Hương 6 - Đào Hoa Truyền Kỳ  [14]
 Kiếm Hiệp35500
 
Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ  [12]
 Kiếm Hiệp32191
 
Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa  [14]
 Kiếm Hiệp31002
 
Thạch Phong Thành  [39]
 Kiếm Hiệp87394
 
Thái Cực Đồ  [37]
 Kiếm Hiệp97588
 
Thái Hoàn Khúc  [32]
 Kiếm Hiệp62973
 
Thất Lão Kiếm  [58]
 Kiếm Hiệp153660
 
Thất Sát Thủ  [8]
 Kiếm Hiệp14888
 
Thất Tinh Long Vương  [25]
 Kiếm Hiệp44052
 
Thiên Đăng  [31]
 Kiếm Hiệp66235
 
Thiên Địa Càn Khôn  [35]
 Kiếm Hiệp73493
 
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao  [24]
 Kiếm Hiệp50152
 
Thiên Phật Quyển (Kiếm Khách Hành)  [65]
 Kiếm Hiệp192192
 
Thiết Huyết Đại Kỳ Đại Kỳ Anh Hùng Truyện)  [27]
 Kiếm Hiệp39208
 
Thiết Kỵ Môn  [72]
 Kiếm Hiệp175227
 
Tiên Cô Bảo Kiếm  [54]
 Kiếm Hiệp125595
 
Tiểu Lý Phi Đao (Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm)  [25]
 Kiếm Hiệp57606
 
Tiêu Thập Nhất Lang (Tuyệt Tình Nương)  [25]
 Kiếm Hiệp46629
 
Tình Nhân Tiễn  [27]
 Kiếm Hiệp43438
 
Trường Sinh Kiếm (Đệ Nhất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp9969
 
Tuyệt Bất Đê Đầu  [14]
 Kiếm Hiệp18434
 
Tuyết Hoa Phong Nguyệt  [36]
 Kiếm Hiệp66772
 
Viên Nguyệt Loan Đao  [32]
 Kiếm Hiệp51083
 
Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)  [87]
 Kiếm Hiệp225383
 
Xích Long Châu  [33]
 Kiếm Hiệp60382
 
Xuân Thu Bút  [28]
 Kiếm Hiệp51202
 
Xuyên Tâm Lệnh  [22]
Thương Lan dịch
 Kiếm Hiệp38835
 
Yến Thập Tam (Tam Thiếu Gia Chi Kiếm)  [47]
 Kiếm Hiệp100437
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Đứa Con Lạc Loài

Hoàng Trúc Ly

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm