hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Cổ Long [81]CATEGORYREAD
 
Âm Công  [40]
 Kiếm Hiệp223514
 
Ân Thù Kiếm Lục  [60]
 Kiếm Hiệp152112
 
Anh Hùng Vô Lệ  [18]
 Kiếm Hiệp72348
 
Bá Vương Thương (Đệ Ngũ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp44766
 
Bạch Cốt Lâm  [40]
 Kiếm Hiệp161497
 
Bạch Ngọc Lão Hổ  [10]
 Kiếm Hiệp34659
 
Bất Tử Thần Long (Hộ Hoa Linh)  [32]
 Kiếm Hiệp96288
 
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương  [40]
 Kiếm Hiệp109931
 
Bích Ngọc Đao (Đệ Nhị Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp18459
 
Biên Thành Đao Thanh  [36]
 Kiếm Hiệp101013
 
Biên Thành Lãng Tử (Phong Vân Đệ Nhất Đao)  [50]
 Kiếm Hiệp159659
 
Cát Bụi Giang Hồ (Đại Nhân Vật)  [47]
 Kiếm Hiệp113231
 
Cô Lâu Quái Kiệt  [59]
 Kiếm Hiệp246614
 
Cô Tinh Hiệp Lữ  [31]
 Kiếm Hiệp93130
 
Cửu Nguyệt Ưng Phi  [35]
 Kiếm Hiệp97199
 
Đa Tình Hoàn (Đệ Tứ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp24431
 
Đoạn Hồn Tuyệt Cung  [34]
 Kiếm Hiệp103032
 
Đoạn Kiếm Thù  [126]
 Kiếm Hiệp120864
 
Dị Kiếm Khách  [62]
 Kiếm Hiệp181569
 
Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều)  [128]
 Kiếm Hiệp1023037
 
Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)  [60]
 Kiếm Hiệp142634
 
Hậu Tiểu Lý Phi Đao (Huyết Tâm Lệnh)  [42]
 Kiếm Hiệp132343
 
Hỏa Tinh Tiêu Thập Nhất Lang  [34]
 Kiếm Hiệp69449
 
Hồng Bào Quái Nhân (Còn tiếp)  [80]
 Kiếm Hiệp223590
 
Huyết Anh Vũ  [16]
 Kiếm Hiệp29538
 
Huyết Sử Võ Lâm (Danh Kiếm Phong Lưu)  [78]
 Kiếm Hiệp232200
 
Khổng Tước Linh (Đệ Tam Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [6]
 Kiếm Hiệp15210
 
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam  [7]
 Kiếm Hiệp13729
 
Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh  [47]
 Kiếm Hiệp109197
 
Liệp Ưng Ðổ Cục  [6]
 Kiếm Hiệp11965
 
Lôi Âm Ma Công  [62]
 Kiếm Hiệp175308
 
Long Kiếm Truy Hồn  [25]
 Kiếm Hiệp60343
 
Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều  [29]
 Kiếm Hiệp81832
 
Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)  [24]
 Kiếm Hiệp56883
 
Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến (Quyết Chiến Tiền Hậu)  [26]
 Kiếm Hiệp65009
 
Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường  [12]
 Kiếm Hiệp27671
 
Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang  [19]
 Kiếm Hiệp43789
 
Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên  [21]
 Kiếm Hiệp50609
 
Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu  [20]
 Kiếm Hiệp50553
 
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm  [32]
 Kiếm Hiệp63529
 
Ly Biệt Câu (Đệ Lục Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp18252
 
Ma Đao  [21]
 Kiếm Hiệp39048
 
Mai Hương Kiếm (Kiếm Độc Mai Hương)  [48]
 Kiếm Hiệp111749
 
Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao  [5]
 Kiếm Hiệp11743
 
Phi Thiên Ma  [34]
 Kiếm Hiệp114933
 
Phiêu Phong Kiếm Vũ (Phiêu Hương Kiếm Vũ)  [42]
 Kiếm Hiệp73970
 
Phong Linh Trung Đao Thanh  [25]
 Kiếm Hiệp47312
 
Quyền Đầu (Đệ Thất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp26336
 
Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)  [45]
 Kiếm Hiệp90560
 
Sát Thủ Kiếm Vương  [55]
 Kiếm Hiệp66173
 
Sở Lưu Hương 1, 2, 3 - Long Hổ Phong Vân (Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc, Họa Mi Điểu)  [99]
 Kiếm Hiệp349351
 
Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình  [12]
 Kiếm Hiệp32192
 
Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)  [31]
 Kiếm Hiệp70955
 
Sở Lưu Hương 6 - Đào Hoa Truyền Kỳ  [14]
 Kiếm Hiệp36268
 
Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ  [12]
 Kiếm Hiệp32864
 
Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa  [14]
 Kiếm Hiệp31810
 
Thạch Phong Thành  [39]
 Kiếm Hiệp89625
 
Thái Cực Đồ  [37]
 Kiếm Hiệp99694
 
Thái Hoàn Khúc  [32]
 Kiếm Hiệp64747
 
Thất Lão Kiếm  [58]
 Kiếm Hiệp157329
 
Thất Sát Thủ  [8]
 Kiếm Hiệp15417
 
Thất Tinh Long Vương  [25]
 Kiếm Hiệp45544
 
Thiên Đăng  [31]
 Kiếm Hiệp68085
 
Thiên Địa Càn Khôn  [35]
 Kiếm Hiệp75558
 
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao  [24]
 Kiếm Hiệp51370
 
Thiên Phật Quyển (Kiếm Khách Hành)  [65]
 Kiếm Hiệp195542
 
Thiết Huyết Đại Kỳ Đại Kỳ Anh Hùng Truyện)  [27]
 Kiếm Hiệp40415
 
Thiết Kỵ Môn  [72]
 Kiếm Hiệp179099
 
Tiên Cô Bảo Kiếm  [54]
 Kiếm Hiệp128831
 
Tiểu Lý Phi Đao (Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm)  [25]
 Kiếm Hiệp59007
 
Tiêu Thập Nhất Lang (Tuyệt Tình Nương)  [25]
 Kiếm Hiệp48021
 
Tình Nhân Tiễn  [27]
 Kiếm Hiệp44961
 
Trường Sinh Kiếm (Đệ Nhất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp10188
 
Tuyệt Bất Đê Đầu  [14]
 Kiếm Hiệp19213
 
Tuyết Hoa Phong Nguyệt  [36]
 Kiếm Hiệp68765
 
Viên Nguyệt Loan Đao  [32]
 Kiếm Hiệp52974
 
Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)  [87]
 Kiếm Hiệp229731
 
Xích Long Châu  [33]
 Kiếm Hiệp62231
 
Xuân Thu Bút  [28]
 Kiếm Hiệp52760
 
Xuyên Tâm Lệnh  [22]
Thương Lan dịch
 Kiếm Hiệp40250
 
Yến Thập Tam (Tam Thiếu Gia Chi Kiếm)  [47]
 Kiếm Hiệp103094
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Thiên Anh Hùng Ca

Phạm Kim Vinh

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm