hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Cổ Long [81]CATEGORYREAD
 
Âm Công  [40]
 Kiếm Hiệp209107
 
Ân Thù Kiếm Lục  [60]
 Kiếm Hiệp143309
 
Anh Hùng Vô Lệ  [18]
 Kiếm Hiệp66334
 
Bá Vương Thương (Đệ Ngũ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp40810
 
Bạch Cốt Lâm  [40]
 Kiếm Hiệp148885
 
Bạch Ngọc Lão Hổ  [10]
 Kiếm Hiệp31357
 
Bất Tử Thần Long (Hộ Hoa Linh)  [32]
 Kiếm Hiệp88191
 
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương  [40]
 Kiếm Hiệp100405
 
Bích Ngọc Đao (Đệ Nhị Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp17028
 
Biên Thành Đao Thanh  [36]
 Kiếm Hiệp91493
 
Biên Thành Lãng Tử (Phong Vân Đệ Nhất Đao)  [50]
 Kiếm Hiệp147021
 
Cát Bụi Giang Hồ (Đại Nhân Vật)  [47]
 Kiếm Hiệp103937
 
Cô Lâu Quái Kiệt  [59]
 Kiếm Hiệp231503
 
Cô Tinh Hiệp Lữ  [31]
 Kiếm Hiệp85162
 
Cửu Nguyệt Ưng Phi  [35]
 Kiếm Hiệp88625
 
Đa Tình Hoàn (Đệ Tứ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp22127
 
Đoạn Hồn Tuyệt Cung  [34]
 Kiếm Hiệp94419
 
Đoạn Kiếm Thù  [126]
 Kiếm Hiệp115261
 
Dị Kiếm Khách  [62]
 Kiếm Hiệp167393
 
Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều)  [128]
 Kiếm Hiệp995286
 
Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)  [60]
 Kiếm Hiệp130466
 
Hậu Tiểu Lý Phi Đao (Huyết Tâm Lệnh)  [42]
 Kiếm Hiệp121588
 
Hỏa Tinh Tiêu Thập Nhất Lang  [34]
 Kiếm Hiệp62859
 
Hồng Bào Quái Nhân (Còn tiếp)  [80]
 Kiếm Hiệp207524
 
Huyết Anh Vũ  [16]
 Kiếm Hiệp26231
 
Huyết Sử Võ Lâm (Danh Kiếm Phong Lưu)  [78]
 Kiếm Hiệp215648
 
Khổng Tước Linh (Đệ Tam Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [6]
 Kiếm Hiệp13518
 
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam  [7]
 Kiếm Hiệp12043
 
Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh  [47]
 Kiếm Hiệp99451
 
Liệp Ưng Ðổ Cục  [6]
 Kiếm Hiệp10531
 
Lôi Âm Ma Công  [62]
 Kiếm Hiệp160652
 
Long Kiếm Truy Hồn  [25]
 Kiếm Hiệp54583
 
Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều  [29]
 Kiếm Hiệp74826
 
Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)  [24]
 Kiếm Hiệp51325
 
Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến (Quyết Chiến Tiền Hậu)  [26]
 Kiếm Hiệp58999
 
Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường  [12]
 Kiếm Hiệp24730
 
Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang  [19]
 Kiếm Hiệp39228
 
Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên  [21]
 Kiếm Hiệp45509
 
Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu  [20]
 Kiếm Hiệp45538
 
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm  [32]
 Kiếm Hiệp56505
 
Ly Biệt Câu (Đệ Lục Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp16024
 
Ma Đao  [21]
 Kiếm Hiệp34472
 
Mai Hương Kiếm (Kiếm Độc Mai Hương)  [48]
 Kiếm Hiệp102001
 
Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao  [5]
 Kiếm Hiệp10323
 
Phi Thiên Ma  [34]
 Kiếm Hiệp107518
 
Phiêu Phong Kiếm Vũ (Phiêu Hương Kiếm Vũ)  [42]
 Kiếm Hiệp65577
 
Phong Linh Trung Đao Thanh  [25]
 Kiếm Hiệp42020
 
Quyền Đầu (Đệ Thất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp23121
 
Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)  [45]
 Kiếm Hiệp81568
 
Sát Thủ Kiếm Vương  [55]
 Kiếm Hiệp63054
 
Sở Lưu Hương 1, 2, 3 - Long Hổ Phong Vân (Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc, Họa Mi Điểu)  [99]
 Kiếm Hiệp326875
 
Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình  [12]
 Kiếm Hiệp29244
 
Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)  [31]
 Kiếm Hiệp63897
 
Sở Lưu Hương 6 - Đào Hoa Truyền Kỳ  [14]
 Kiếm Hiệp32996
 
Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ  [12]
 Kiếm Hiệp29888
 
Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa  [14]
 Kiếm Hiệp28562
 
Thạch Phong Thành  [39]
 Kiếm Hiệp81165
 
Thái Cực Đồ  [37]
 Kiếm Hiệp91885
 
Thái Hoàn Khúc  [32]
 Kiếm Hiệp58340
 
Thất Lão Kiếm  [58]
 Kiếm Hiệp144499
 
Thất Sát Thủ  [8]
 Kiếm Hiệp13497
 
Thất Tinh Long Vương  [25]
 Kiếm Hiệp39917
 
Thiên Đăng  [31]
 Kiếm Hiệp61823
 
Thiên Địa Càn Khôn  [35]
 Kiếm Hiệp67550
 
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao  [24]
 Kiếm Hiệp46209
 
Thiên Phật Quyển (Kiếm Khách Hành)  [65]
 Kiếm Hiệp181241
 
Thiết Huyết Đại Kỳ Đại Kỳ Anh Hùng Truyện)  [27]
 Kiếm Hiệp35620
 
Thiết Kỵ Môn  [72]
 Kiếm Hiệp165003
 
Tiên Cô Bảo Kiếm  [54]
 Kiếm Hiệp116908
 
Tiểu Lý Phi Đao (Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm)  [25]
 Kiếm Hiệp53047
 
Tiêu Thập Nhất Lang (Tuyệt Tình Nương)  [25]
 Kiếm Hiệp43295
 
Tình Nhân Tiễn  [27]
 Kiếm Hiệp39108
 
Trường Sinh Kiếm (Đệ Nhất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp9205
 
Tuyệt Bất Đê Đầu  [14]
 Kiếm Hiệp16623
 
Tuyết Hoa Phong Nguyệt  [36]
 Kiếm Hiệp61658
 
Viên Nguyệt Loan Đao  [32]
 Kiếm Hiệp46244
 
Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)  [87]
 Kiếm Hiệp212896
 
Xích Long Châu  [33]
 Kiếm Hiệp55036
 
Xuân Thu Bút  [28]
 Kiếm Hiệp47145
 
Xuyên Tâm Lệnh  [22]
 Kiếm Hiệp35260
 
Yến Thập Tam (Tam Thiếu Gia Chi Kiếm)  [47]
 Kiếm Hiệp93097
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Vợ Chồng Son

Hoàng Hải Thủy

  Copyright © 2002-2019 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm