CLOSE
Add to Favotite List

  Chu Diệu Đình

 • Thành Cát Tư Hãn

  Thành Cát Tư Hãn
  Du Trí­ Tiên - Chu Diệu Đình
   

  Trung Hoa Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 30 VIEWS 79056

  Thành Cát Tư Hãn là một nhân vậ­t lịch sử­ nổi tiếng từ xưa tới nay, là một vĩ nhân được thế giới công nhậ­n hằng nghìn năm qua. Ông chẳng những thống nhất cả vùng thảo nguyên Mông Cổ, xây dựng dân tộc Mông Cổ, mà còn có công đóng góp một cách kiệt xuất trong việc thống nhất và phát triển dân tộc Trung Hoa, đồng thời còn có ảnh hưởng rất to lớn đối với nhiều quốc gia và dân tộc ở Châu Âu cũng như ở Châu Á.
  Thành Cát Tư Hãn chẳng những là một vị anh hùng của dân tộc Mông Cổ mà cũng là của dân tộc Trung Hoa, mà còn là một trong những nhà quân sự, chí­nh trị, tư tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử­ thế giới.
  Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả, tác giả Chu Diệu Đình cùng nhà biên kịch nổi tiếng Du Trí­ Tiên đã tham khảo tất cả những tác phẩm như Thành Cát Tư Hãn Toàn Truyện, Truyện Thành Cát Tư Hãn, Kịch bản văn học truyền hình Con Cưng Của Trời và quyển Thành Cát Tư Hãn, v.v... viết lại thành một bộ tiểu thuyết lịch sử­ dài, lấy nhan đề Thành Cát Tư Hãn.
  Những nhà xuất bản cũng như trong giới học thuậ­t đều cho rằng quyển sách này là quyển truyện ký lớn về Thành Cát Tư Hãn đầu tiên ở Trung Quốc, đứng đầu tất cả những quyển sách giới thiệu về nhân vậ­t "Con Cưng Của Trời" này. Hơn nữa, nó cũng bổ sung những khoảng trống trong việc nghiên cứu về Thành Cát Tư Hãn lên một trình độ mới. Quyển sách này không phải dựa vào sự ước đoán chủ quan để suy luậ­n, mà là dựa vào những tài liệu lịch sử­ đáng tin cậ­y để tiến hành sáng tác, cố gắng phản ánh cho được sự chân thậ­t về mặt lịch sử­.

TO TOP
SEARCH