CLOSE
Add to Favotite List

  Ben Porat

 • Điệp Viên Từ Ixraen Tới

  Điệp Viên Từ Ixraen Tới
  Ben Porat - Uri Dan
   

  Truyện Dịch Sử Địa

  CHAPTERS 19 VIEWS 7304

  Ngày thứ hai 17 tháng 5 năm 1965, vào lúc gần nử­a đêm, Eli Cohen đã biết y sẽ chết.
  Những bước chân vội vàng của những người lí­nh gác nện vang hành lang và tiếng động của chìa khóa tra vào ổ khóa của xà lim hiu quạnh làm y giậ­t mình. Y ngồi nhổm dậ­y, nử­a thức nử­a ngủ. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đêm không bao giờ tắt, y phân biệt ngay hai người lí­nh Xy-ri.
  Eli tỉnh ngủ hẳn. Chỉ lúc ấy y mới nhậ­n thấy, đứng giữa hai người lí­nh, còn có mặt viên chánh án tòa án quân sự đặc biệt, đại tá Đan-li và giáo sĩ Do thái Nit-xim An-đa-bô của địa phậ­n Đa-mát. Sự kiểm tra đột ngột, vào giữa đêm khuya của viên đại tá có giáo sĩ đi theo coi như rõ ràng sẽ mang y đi xử­ giảo. Y không còn thì giờ để đối phó nữa.
  Với giọng nói ồm ồm, viên đại tá cao lớn ra lệnh cho y mặc quần áo và đứng nghiêm.
  Đã đúng nử­a đêm. Trong xà lim được canh gác nghiêm ngặt nhất ở nhà tù En Ma-đa, thành phố Đa-mát, Eli Cohen đứng nghiêm nghe từ miệng đại tá Đan-li thốt ra: "Mày sẽ bị xử­ tử­ đêm nay, treo cổ, cho tới khi chết".

TO TOP
SEARCH