CLOSE
Add to Favotite List

  Á Nam Trần Tuấn Khải

 • Thủy Hử

  Thủy Hử
  Thi Nại Am - Á Nam Trần Tuấn Khải dịch
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 70 VIEWS 214187

  Về đời nhà Tống, Triết Tôn Hoàng íế làm vua cách với đời của vua Nhân Tôn Hoàng íế đã xa. Giữa phủ Khai Phong, ở ngay íông Kinh, thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân nảy nòi một tên con nhà lông bông mất dạy, là dòng họ Cao bày hàng đứng vào thứ hai. Anh ta thuở nhỏ không chịu làm ăn, chỉ thí­ch múa thương đánh gậ­y và đá cầu rất giỏi, bởi thế trong Kinh Sư gọi anh ta là Cao Cầu, đổi gọi Cao Nhị. Do chữ Cầu có chữ Mao là lông ở bên cạnh, sau phát tí­ch khá lên, mới đổi chữ Cầu có chữ Nhân là người đứng cạnh. Anh chàng này lại giỏi thổi sáo , múa bộ, chơi bời nghịch ngợm đủ lối, mà còn học đòi thơ phú, võ vẽ sách vở, nhưng nói đến Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí­, Tí­n, hạnh trung lương, thì tuyệt nhiên không hiểu chút gì. Suốt ngày anh ta chỉ ở trong thành ngoài thành íông Kinh bám vào những tay du thủ du thực, đánh đu với một anh con trai Sinh Thiết Vương Viên Ngoại, để kiếm tiền tiêu xài, ở bợm với nhau. Bất đồ không bao lâu bị Viên Ngoại có đơn thưa kiện Cao Cầu trong phủ Khai Phong, quan phủ cho bắt Cao Cầu kết án đánh phạt 20 trượng, trục xuất ra khỏi íông Kinh, cấm nhân dân ở trong thành không ai được dung túng ở trong nhà.
  Cao Cầu vô kế khả thi đành phải đi sang miền Hoài Tây, chạy vào bám ở một nơi sòng bạc của Liễu íại lang gần đó. Anh này nguyên tên là Liễu Thế Quyền, bình sinh chỉ quen biết những hạng bơ biếng phỉnh phờ, bao nhiều hạng dông dài bợm bãi đâu đâu, cũng đều chứa chấp hết thảy.

TO TOP
SEARCH