vietmessenger.com


Xương Thịt Đời Sau, Máu Rất Buồn

Du Tử Lê

Xương Thịt Đời Sau, Máu Rất Buồn

MỤC LỤC

Tôi Cũng Như Chiều, Tôi Mồ Côi
Trăng Soi Một Chỗ Nằm
Bức Tranh Sẽ Theo Buổi Chiều Trôi Vào Xa, Vắng
Xin Rửa Tội Tôi…Bằng Lửa
Khánh Trường, Những Hò Hẹn Bất Ngờ Với Định Mệnh
Phù Điêu "Hà Nôi Phố"
Người Khước Từ Tác Phẩm Mình: Họa sĩ Nghiêu Đề!
Không Chỉ Là Không Gian Ba Chiều