vietmessenger.com


Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên

Pierre Darcourt

Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên

MỤC LỤC

1. Một Năm Sửu Thuận Lợi
2. Hà Nội Đánh Phá Uy Tín Của Sài Gòn
3. Chiến Dịch Hồ Chí Minh
4. Tổng Thống Thiệu Cố Gắng
5. Các Tướng Lãnh Tức Giận
6. Dinh Tổng Thống Bị Dội Bom
7. Linh Mục Thanh: Đội Quân Thanh Lọc
8. Đừng Bao Giờ Tin Tưởng Hoa Kỳ
9. Chiến Trận Đẫm Máu
10. Chúng Tôi Không Hèn Nhát
11. Với Đoàn Người Chạy Loạn
12. Với Người Pháp Lớn Tuổi Ở Sai Gon
13. Quốc Hội Hoa Kỳ Bàn Cãi Về Ngân Khoản
14. "Phnom Penh Thất Thủ"
15. Thời Kỳ Của Những Trái Bom "Thí Nghiệm"
16. Tổng Thống Thiệu Từ Chức
17. Đến Lượt Đại Sứ M. Mérillon Lên Sân Khấu
18. Ngọn Đồi Cuối Cùng
19. Tướng Dương Văn Minh Xuất Hiện
20. Những Trò Chơi Vô Vị Cuối Cùng
21. Ông Dương Văn Minh Là Ai ?
22. Một Buổi Lễ Trao Quyền Đầy Sóng Gió
23. Sự Rẫy Chết Của Một Thành Phố
24. "Bộ Đội" Tràn Vào Thủ Đô
25. Sự Hiện Diện Của Người Pháp ?
26. Thật Chua Chát Thay Cho
27. 30 Năm Chiến Tranh