vietmessenger.com


Tướng Mệnh Khảo Luận

Vũ Tài Lục

Tướng Mệnh Khảo Luận

MỤC LỤCPHẦN I

  Tử Sinh Hữu Mệnh Phú Quý Tại Thiên
  Dáng Dấp Và Phong Thái
  Cái Mũi Và Đời Người
  Lục Phủ - Thập Nhị Cung
  Quan Nhân Bát Tướng Pháp
  Luận Về Hình Hữu Dư Thần Bất Túc Và Hình Bất Túc Thần Hữu Dư
  Luận Về Trán Và Đầu
  Tai Và Miệng
  Những Nếp Răn Ở Trên Mặt
  Đi Đứng, Ăn Ngủ, Nằm Ngồi Đều Có Tướng Lý
  Nhất Quan Thành Thập Niên Quý Hiển
  Mi Tướng
  Nhãn Tướng
  Tướng Cổ, Vai, Lưng, Ngực, Bụng Và Tay Chân
  Hỏi Ông Hư Hư Tử
  Luận Về Hình Cục Ngũ Hành
  Thêm Một Câu Chuyện Về Khí Sắc


PHẦN II

  Nữ Nhân Và Tướng Mệnh
  Luận Về Hồng Nhan Bạc Mệnh
  Luận Về 72 Tướng Dâm Của Viên Liễu Trang
  Luận Về Đa Truân
  Nói Về Tướng Bên Trong Và Ám Phá Tướng Của Phụ Nữ.
  Xem Khí Sắc Phụ Nữ
  Bàn Thêm Về Phép Phối Hợp Của Thuật Coi Tướng


PHẦN III

  Tinh Hoa Của Tướng Pháp