vietmessenger.com


Đồng Hoa

Từng Thề Ước - Tập 1

MỤC LỤC

1. Trời sinh ta vốn kẻ ngông cuồng
2. Lỡ vướng phải lưới trần giăng mắc
3. Hẳn duyên xưa trúc trắc chi đây
4. Dáng ngà vẻ ngọc ngấtngây say
5. Thư ngắn tình dài, lòngkhôn tỏ
6. Rừng vắng riêng mình tavò võ
7. Một đời đẹp nhất khắcnày thôi
8. Cây cao mây quấn mãichẳng rời
9. Chữa vạn người riêngmình khó chữa
10. Dưới cội hoa đào cùngthề hứa
11. Chàng đừng quên, hẹnnặng tày non
12. Đa tình chỉ chuốc lấyhao mòn
13. Gió thu se sắt lùa biênải
14. Nắm chặt tay, bên nhaumãi mãi
15. Ngỡ vô tình, thực cũnghữu tình
16. Cảnh ấy đêm nay thoắt trôi nhanh
17. Trời đất bao la còn lúc