vietmessenger.com


Truyện Ngắn Chọn Lọc Nguyễn Huy Thiệp

Nguyễn Huy Thiệp

Truyện Ngắn Chọn Lọc Nguyễn Huy Thiệp

MỤC LỤC

Những ngọn gió Hua Tát
Chảy đi sông ơi
Tướng về hưu
Muối của rừng
Không có vua
Giọt máu
Chút thoáng Xuân Hương
Con gái thủy thần
Những bài học nông thôn
Những người thợ xẻ
Trương Chi
Thương nhớ đồng quê