vietmessenger.com


Dương Nghiễm Mậu

Tiếng Sáo Người Em Út

MỤC LỤC

Tiếng sáo người em út
Sáng mùa xuân
Tiếng động buổi trưa
Nơi máu chảy, ở ngoài
Con chim cánh trắng
Nụ cười
Thiết lộ
Trên đường dài
Có một bông hồng cho đêm Giáng sinh