vietmessenger.com


Tiếng Kêu Nào Bên Kia Thời Tiết

Du Tử Lê

Tiếng Kêu Nào Bên Kia Thời Tiết

MỤC LỤC

Một Góc Vườn, Em, Đỏ Mẫu Đơn Tôi
viết hoa một chữ không ai hiểu
Biển, Gương, Seattle
trên những vòng gai / gió
Minnesota / Một Nơi Chốn Cho Linh Hồn Bạn Tôi/ Trở Về
ai di truyền gene ấy cho ta
Khi Tôi Không Còn Nữa
một vầng trăng đã khuyết
Tiếng Kêu Nào / Bên Kia Thời Tiết
Tôi/ vó câu buồn/ sâu/ sớm mai