vietmessenger.com


Duyên Anh

Thơ Tù

MỤC LỤC

Sàigòn trường ca
Cám ơn ngục tù
Đi đến tận cùng
Nỗi buồn mới
Như con gọng vó
Giải thích
Là đây xuyên mộc
Buổi chiều biệt giam
Chu Phúc
Đêm nghe mưa
Trái thị
Nhân danh ai
Chuyện tàu 501
Thu đề lao Gia Định
Ở nơi xa lạ sẽ kể chuyện tù với người di tản
Chỉ còn vậy sao
Về nỗi khổ thật mới
Mừng tuổi em
Trời đất theo người
Xuân tưởng
Một năm thèm đường ở suối máu
Thư cho vợ viết từ khám Chí Hoà
Hạnh phúc và đau khổ
Trưa Chí Hoà
Chưa Thoát
Nỗi mình
Những thứ sẽ mang về
Tin mừng
Tân tự tình khúc
Bài ca đội đá
Gọi tử trường
Nữa đêm vấn thuốc rê
Cũng thừa
Tỉnh
Say một điếu thuốc lào
Chưa mất gì cả
Lời thạch sanh
Đêm nghe người nữ tù hát
Tới đích
Khi anh về
Giã từ đề lao
Trước khi khép bài thơ
Ai tín