vietmessenger.com


Ngô Biển Quân

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần II

MỤC LỤC

1. Trong truyền thuyết
2. Chúa tể phương Đông
3. Huyền công tái biến
4. Tử Vong Ma Đao
5. Liên Hợp
6. Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
7. Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
8. Bão tố
9. Mười tám tầng địa ngục
10. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
11. Phong vân khởi
12. Thiêu sát
13. Sát tính chánh nùng
14. Ám hắc song tử thánh long
15. Sát đáo cuồng
16. Lạc tinh chi nhật
17. Vĩnh bất ngôn bại
18. Huyền công hạ quyển
19. Nhiếp phục
20. Long bảo bảo phát uy
21. Lưới
22. Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
23. Đêm say đắm
24. Thánh long kị sĩ mạnh nhất
25. Giết
26. Hóa thân thiên địa
27. Tà dị đích sa mạc
28. Thiên sử khô lâu
29. Sấm trọng vi
30. Cổ thần điện
31. Bất tử chi vương
32. Tranh đoạt thần cách
33. Minh thần
34. Phệ Thần
35. Chấp pháp giả
36. Chương 36
37. Thần chi truyền thừa
38. Long khiếu cửu thiên
39. Tiền sát thập long
40. Chương 40
41. Thất thần kiếm
42. Chương 42
43. Thất ma đao chân ý
44. Đệ nhất đạo môn
45. Nguyên khí thúc phược
46. Hữu nữ nhược lan
47. Long Vũ
48. Tái lâm Côn Lôn
49. Huyền giới
50. Yêu tộc thánh địa - Thương hải nhất thanh tiếu
51. Du du vạn tái
52. Côn lôn song hại
53. Nhất hoa nhất thế giới
54. Nội thiên địa
55. Thi thần truyền thuyết
56. Đỗ gia huyền giới
57. Tổ thi vương
58. Thi vương chiến Đỗ gia
59. Đông thổ động đãng
60. Băng phong vạn tái đích nhân
61. Liệt thiên thập kích
62. Bĩ tử long
63. Nhân giả vô địch
64. Ngã yếu biến thân
65. Loạn chiến
66. Trương cuồng
67. Thất ma đao
68. Thất khống
69. Diêu cảm nội thiên địa
70. Tương ngộ
71. Ngũ đế
72. Long cốc
73. Thượng cổ thánh vật
74. Phá hỗn độn, khai thiên địa
75. Định địa thần thụ
76. Khôi bảo bản thể
77. Phong đô lão thi
78. Hựu kiến thiên sử
79. Chiến Thiên Sử
80. Thu nạp thần lực
81. Tiến quân lục giai
82. Phượng Hoàng
83. Gặp lại mộng Khả nhi
84. Lực lượng huyền thù
85. Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ
86. Chương 86
87. Phong cuồng
88. Diệt lục giai cường địch
89. Thánh chiến thiên sứ
90. Đệ tử Phiêu Miểu phong
91. Ấp trứng trả nợ
92. Truyền thuyết về Phong Ma
93. Phượng Hoàng xuất thế
94. Thần mạch thức tỉnh
95. Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
96. Chương 96
97. Đỗ gia huyền giới
98. Song hồn cộng thể
99. Đoạn linh nguyên
100. Thiên Ma
101. Hựu kiến thiên ma
102. Đông thổ thủ hộ giả
103. Cổ tinh linh bộ lạc
104. Sinh mệnh cổ thụ
105. Vũ hinh hoạt khán ( Vũ Hinh còn sống )
106. Chương 106
107. Hoàng tuyền
108. Tiếp dẫn chi hoa
109. Sóng máu ngập trời
110. Kiếp trước của Phật Tổ
111. Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
112. Chương 112
113. Hải Ma
114. Đường đến tử vong quốc
115. Ám hắc thần long
116. Thần long cốc
117. Sinh tử đan xen
118. Luân hồi
119. Thánh nữ
120. Thần ma đại hiệp cốc
121. Long hoàng - Thanh đao trong truyền thuyết
122. Thần ma mộ
123. Thần ma bái tướng
124. Loạn
125. Bán chích thanh oa
126. Kì lân xuất thế
127. Giáo hoàng
128. Tử vong tuyệt địa tái hiện
129. Trấn Ma Thạch
130. Cấm Kỵ Thánh Cốt
131. Thần bí chủ nhân
132. Người bày thế cuộc
133. Đá chó ba trăm cước
134. Giúp ngươi thành Phật
135. Đại chiến bố cục giả
136. Chân thân ẩn hiện
137. Mượn Long Đao dùng tạm
138. Giương cung bắn thái cực
139. Phong ấn ma đầu
140. Ván cờ nhiều người chơi
141. Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân)
142. Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
143. Đại đức đại uy Thiên Long
144. Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
145. Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
146. Thiên Phạt Chiến
147. Cường giả trong truyền thuyết
148. Sát Kiếp
149. Chương 149
150. Chấn kinh thiên hạ
151. Lão Bạo Quân Khôn Đức
152. Nghịch Chuyển Thiên Phạt
153. Phong Nhập Địa Ngục
154. Hắc Ám Vô Biên
155. Cổ tư
156. Hoạt đồ đằng
157. Đồ Đằng hiện
158. Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh
159. Loạn đáo thiên giới
160. Đả thông thiên địa
161. Toái hư không - - thiên giới
162. Triệu hoán thần trận
163. Huyền công tái chuyển
164. Khảm liễu tha môn
165. Nhất cá triệu hoán trận dẫn phát đích trọng đại huyết án
166. Thánh khiết đích nữ thần
167. Vô tình, đạm đài tại thiên giới
168. Bại lộ
169. Tuyệt đối phong cuồng chi sao lôi thần đích lão oa
170. Phong cuồng đáo để
171. Lão nương kí trụ nễ liễu
172. Ẩn tình
173. Sát hướng đông phương
174. Huyết tạp trường không
175. Thức Tỉnh Chiến Hồn
176. Tìm kiếm Vũ Hinh
177. Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Thai hiện thân
178. Nan dĩ vong hoài
179. Vô tình tiên tử
180. Thái thượng Vong Tình Lục
181. Vũ Hinh
182. Đệ Nhất Ma Thư
183. Viễn Cổ Trường Thọ Quy
184. Thần Vương
185. Tam giới đệ nhất
186. Kỳ thư chi loạn
187. Chương sát
188. Phật tổ với Đạm thai và Hỗn Thiên (Thượng)
189. Phật tổ và Đạm thai và Hỗn Thiên (Hạ)
190. Cực Nhạc Phật Thổ
191. Phật thổ chi hạ xuất ma vương
192. Thiên ma xuất thế
193. Thần Vương Tụ Phật Thổ
194. Đại Loạn
195. Truyền thuyết trúng đích đệ thập nhân
196. Bí Ẩn
197. Huyền Công Bí Mật Của Thần Gia
198. Cổ lão bí tân
199. Tiên tử
200. Tinh không nguyệt điện
201. Thần Vương và Chủ Thần
202. Vấn đỉnh Thần Vương
203. Dũng đấu thần vương
204. Sống lại
205. Nhập thể
206. Chiến hồn sống lại
207. Tiên phật ma đồng phục hoạt
208. Thùy dữ tranh phong
209. Đế hoàng
210. Thi hoàng
211. Tinh Không Chiến Hồn
212. Đại đức đại uy
213. Toái vương hoàng
214. đại long đao
215. điên cuồng
216. Lãnh huyết giết chóc
217. Thiên giới cấm địa
218. Ma chủ chi mộ
219. Bức khiêu ma huyệt
220. Nghịch loạn thời không
221. Ma chủ
222. Cố nhân
223. Vì mộng tưởng chiến
224. Ma tính niết bàn
225. Tiên nhân hạ phàm
226. Ngũ Âm Ma Ngục
227. Tuyệt đối hiêu trương
228. Thổ huyết đích hỗn thiên
229. Diệt phái
230. Mộng Khả Nhi
231. đạm thai thánh địa phong ấn ác ma
232. Tiên tử tắm rửa
233. Hữu Hài tử!
234. Ác ma trong truyền thuyết
235. Cảm đả mẹ hài tử?!
236. Lễ tình nhân, sát, sát, sát
237. Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
238. Mạt thế tam nhật
239. Ba ngày trở về thần mộ
240. Thủ mộ lão nhân
241. Biến thái hằng cửu viễn
242. Song Hoàng Phục Hoạt
243. Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
244. Máu Chảy Thành Sông
245. Huyết Sắc Luyện Ngục
246. Tà Tổ Xuất Thế
247. Thiên Băng Địa Liệt
248. Tá nhân nhất dụng
249. Huyết cốt dung hợp
250. Đạm Thai hạ phàm
251. Tàn bạo
252. Ý tưởng bất đáo đích nhân
253. Cổ thần đích khổ trung
254. Thần Chiến
255. Chiêu hồn (gọi hồn)
256. Thần Chiến bất tử
257. Luyện thể
258. Trùng hướng địa ngục
259. Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
260. Ẩu Đả Chủ Thần
261. Sự kiện khuyếch đại hoá
262. Rối Loạn
263. Thiên Đường Địa Ngục
264. Không gian phệ thần
265. Thuế biến
266. Cổ lão tế thai (đàn tế cổ)
267. Thiên Long?
268. Tụ hợp
269. Thần Vương chiến
270. Giết thần
271. Sát sát sát!
272. Địa ngục môn khai!
273. Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
274. Đồ Đằng thú
275. Con trai của Thần Nam
276. Chế tạo Thần Vương
277. Hải đế thần miếu (Thần miếu dưới đáy biển)
278. Giải khai phong ấn
279. Trọng tụ chân thân
280. Chân thân sanh
281. Chiến ma - Thần Chiến
282. Thế giới bị tàn phá
283. Uy thế của Chiến ma
284. Ngũ tổ
285. Tử tịch quy hư
286. Vạn Cổ Giai Không
287. Ánh mắt tổ tiên
288. Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
289. Nghịch Loạn Âm Dương
290. Thái Cổ Song Tà
291. Thế giới kịch biến
292. Vô thiên chi nhật
293. Quang Minh thần đời thứ nhất
294. Thi chủng
295. Trùng phùng
296. Mục tiêu thái thượng
297. Thất Tuyệt nữ
298. Dự cảm của Ma Chủ
299. Thông thiên thất trụ
300. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
301. Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
302. Giết Thiên - Báo thù
303. Tiên tử có thai
304. Phong tỏa
305. Bái đường thành thân
306. Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
307. Chiến hồn - thần chi
308. Trên Nguyệt lượng
309. Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
310. Thái không đại chiến
311. Thái không đại chiến
312. Hủy diệt
313. Lục đạo lại xuất hiện
314. Cấp bách
315. Hồn
316. Chữ "Thiên" xuất hiện
317. Người hầu
318. Thiên giai nhục thân
319. Ai sinh hài tử?
320. Hài tử xuất thế
321. Nhân, Đao, Long
322. Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"
323. Mưu kế
324. Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết
325. Người đệ ngũ giới đến rồi
326. Dị giới quân chủ
327. Giết
328. Tuyệt vọng ma đao
329. Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương
330. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng
331. Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang
332. Không phải lúc nhi nữ tình trường
333. Đấu với Hắc Khởi
334. Trùng sinh
335. Bắc Đẩu Phục Ma
336. Tiến vào đệ ngũ giới
337. Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm
338. Dê giết sói
339. Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt
340. Mười năm
341. Dần thức tỉnh
342. Thành hôn
343. Ta về rồi
344. Truy sát
345. Hoán Ma sơ hiện
346. Hoán Ma biến đổi
347. Triệu hoán Thái Thượng
348. Ma nuốt Thái Thượng
349. Dòng suối không nguồn
350. Khúc nhạc của Nguyệt thần
351. Thiên Long kị sĩ
352. Chiến hồn, hãy cháy lên!
353. Yêu tổ Cốt Long
354. Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện
355. Thất Tuyệt thiên nữ
356. Tổ thần của Tình Dục đạo
357. Nữ hoàng của đệ lục giới
358. Thời Không bảo tàng
359. Trống chiều chuông sớm
360. Sức mạnh bản nguyên
361. Cự trảo ngăn trở
362. Ma Sư
363. Thần Ma lăng viên
364. Hòa tan một vạn năm
365. Lập bố cục trong mộ
366. Lục đạo luân hồi
367. Đấu với Thiên
368. Thái cổ chư thần ở đâu?
369. Thái cổ bị ngăn cách
370. Bảo vật của trời
371. Hồn lực hùng hậu xa xưa
372. Đoạt lại sức mạnh
373. Thiên giai xuất quan
374. Đá ngươi
375. Ma đao tái hiện
376. Cái thế Hắc Khởi
377. Ngươi là kẻ sa bẫy
378. Trời già
379. Cửa đến đệ lục giới đã mở
380. Diệt trời già
381. Dùng dằng
382. U Minh
383. Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
384. Thiên Nhân
385. Thời Không đại thần tái hiện
386. Quần công
387. Nhập quan
388. Người Tốt a!
389. Sở Tương Ngọc
390. Thôi diễn đại cục
391. Âm mưu thanh toán hắc thủ
392. Tới Gần Thái Cổ
393. Thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
394. Ba Thế Thân
395. đào lên thái cổ thần!
396. Là y!
397. Độc Cô Bại Thiên!
398. Nghịch Loạn bát thức
399. Ngọc vỡ lại về!
400. Tiếp ứng
401. Kích hoạt tổ mạch
402. Viễn tổ muốn sống lại
403. Chợt hiểu
404. Diệt ma tính, giết Thái Thượng
405. Hết bụi lại phát sáng
406. Đệ tam giới trong truyền thuyết?
407. Tái sinh
408. Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung
409. Gặp lại thủ mộ lão nhân
410. Vùng đất trước thủa khai thiên
411. Để người rung chuyển đệ tam giới
412. Nuốt Thiên
413. Máu tanh nuốt Thiên
414. Đệ tam giới luân hồi phục nguyên
415. Cái thế Ma Chủ
416. Huyền Hoàng
417. Chiến! Chiến! Chiến!
418. Chín lần chết
419. Tuyên Cổ Thông Thông
420. Đấu Chiến thánh giả
421. Định luân hồi
422. Luân hồi thần bí
423. Trần trụi nhìn nhau
424. Lửa dục luyện thân
425. Trận chiến nam nữ
426. Lá xanh lại xuất hiện!
427. Cơn điên trước khi đại phá diệt
428. Bắt đầu tan vỡ
429. Chương 429
430. Phản lại Thần gia
431. Đến gần hủy diệt
432. Niết bàn
433. Chư cường xuất hiện
434. Thái cổ chư thần quay về!
435. Lục đạo hủy diệt
436. Sau cơn đại kiếp
437. Giá lâm
438. Lại xuất hiện
439. Chương 439
440. Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch
441. Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không
442. Siêu cấp lão quái vật
443. Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ!
444. Cổ thiên lộ đổ nát
445. Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương
446. Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công
447. Vực sâu không đáy
448. Bất diệt!
449. Kết hợp hoàn mỹ
450. Binh khí hình người
451. Một trăm, một trăm lần
452. Bắt sống
453. Hài tử
454. Thái Thượng?
455. Xử lý sào huyệt của Thái Thượng
456. Đại chiến Thái thượng
457. Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc
458. Thần tổ chiến Thái Thượng
459. Mở bức màn bí mật
460. Cuồng loạn!
461. Hạ màn của Thái Thượng
462. Lại thấy quan tài máu
463. Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại
464. Tiếp xúc lần đầu
465. Huyết quan
466. Huyết nhục dung hợp
467. Thần Nam? Vô diện nhân?
468. Thiên thú
469. Dự đoán của thủ mộ lão nhân
470. Ta là Thiên!
471. Vùng đất chôn Thiên!
472. Nhân vương ngang hàng với Thiên!
473. Nhân vương tái sinh
474. Diệt Thiên!
475. Đại chiến bắt đầu
476. Dẹp hết trở ngại
477. Đánh đến vùng hỗn độn
478. Thiên nữ
479. Thiên Đô luyện ngục
480. Huyết tháp
481. Thiên đô trung ương
482. Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành
483. Thần ma đồ tái hiện!
484. Người trong truyền thuyết
485. Mượn năm ngàn năm của Thiên
486. Biến hóa của Thần Nam
487. Đại chiến Thần tổ!
488. Uy lực vô cùng
489. Huyết sát mười vạn dặm
490. Trời đất xoay chuyển
491. Hỗn Độn tử
492. Thập Phương tuyệt vực
493. Đồ Đằng đánh tới
494. Sát cục, tử vong!
495. Thần Chiến
496. Nhân vương hành động
497. Xung phá Thái cổ!
498. Chư cường trở lại!
499. Mở tuyệt vực
500. Thập Phương trợ lực
501. Hạt giống thế giới
502. Đẳng cấp nghịch thiên
503. Giết Thanh Thiên
504. Quét sạch hỗn độn
505. Đi dạo giữa tinh không
506. Trước khi thông Thiên
507. Lần cáo biệt cuối cùng
508. Liên tục phá năm tầng trời
509. Trận chiến với Vương
510. Hai thế giới của hai phụ tử
511. Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục!
512. Chúng sinh hợp lực
513. Đại kết cục