vietmessenger.com


Du Trí Tiên & Chu Diệu Đình

Thành Cát Tư Hãn

MỤC LỤCPHẦN I - Thời Thơ ấu Nước Mắt Nhiều Hơn Sữa Mẹ

  1. Chào Đời Trong Chiến Loạn
  2. Đính Hôn Và Mồ Côi Cha
  3. Những Tháng Năm Lưu Ly Khốn Đốn
  4. Tình Bạn, Ân Nhân Và Tình Yêu
  5. Cảnh Ngộ Của Bột Nhi Thiếp Phu Nhân
  6. Dựng Cờ Xưng Hãn Tại Bộ Lạc Khất Nhan


PHẦN II - Em Trở Mặt Còn Đáng Sợ Hơn Kẻ Thù

  7. Trận Đánh Với 13 Bộ Lạc
  8. Đánh Nhau Lần Đầu Với Tháp Tháp Nhi
  9. Trận Đánh Tại Khoát Diệc Điền
  10. Truy Kích Tàn Quân
  11. Một Sự Xụp Đổ Của Bộ Lạc Thái Xích Ô
  12. Dẹp Yên Bộ Lạc Tháp Tháp Nhi


PHẦN III - Con Đường Dẫn Đến Tế Đàn

  13. Thu Nạp Hai Phi Và Phục Thù Cho Huyết Tộc
  14. Sự Liên Minh Tại Hắc Lâm
  15. Âm Mưu Của Trác Mộc Hợp Và Tang Côn
  16. Sáu Uống Nước Đục, Đánh Trướng Vàng
  17. Đại Chiến Tại Nạp Hốt Nhai
  18. Thống Nhất Mông Cổ


PHẦN IV - Đem Sỉ Nhục Và Hận Thù Đóng Đinh Lên Con Lừa Gỗ

  19. Cũng Cố Nội Bộ Chuẩn Bị Phạt Kim
  20. Quyết Chiến Tại Dã Hồ Lãnh
  21. Triều Đình Nhà Kim Dâng Gái Cầu Hòa
  22. Đánh Chiếm Trung Đô
  23. Dẹp Loạn, Bắt Người Bỏ Trốn


PHẦN V - Đại Bi Kịch Của Lịch Sử

  24. Khúc Mở Màn Của Cuộc Tây
  25. Tiếp Kiến Sứ Giả Của Khalifah
  26. Tảo Thanh Biên Giới
  27. Truy Kích Quốc Vương
  28. Tám Sự Đầu Hàng Của Thái Hậu
  29. Sự Chống Trả Của Người Hoa Thích Tử Mô
  30. Hội Kiến Trường Xuân Chân Nhân