vietmessenger.com


Hữu Mai

Ông Cố Vấn

MỤC LỤCPhần I

  1. Người Bị Bắt
  2. Trại Tòa Khâm
  3. Tháng Tám Đức Mẹ Lên Trời
  4. Ông Cậu
  5. Thánh Phê- Rô
  6. Bộ Não Của Chế Độ
  7. Trở Về
  8. Dinh Độc Lập
  9. Cha Hoàng
  10. Sự Biến
  11. Ngô Chí Sĩ
  12. Ngọn Lửa
  13. Cuộc Họp Gia Đình
  14. Giữa Hai Dòng Nước
  15. Đêm Đen
  16. Bravo Ii
  17. Người Bị Giết Và Kẻ Giết Người
  18. Bồ Câu Và Rắn


Phần II

  1. Người Lữ Hành Không Mỏi
  2. Nguyễn Khánh Chỉnh Lý
  3. Đà Lạt Sương Mù
  4. Ngựa Chung Chuồng
  5. Bắc Lại Nhịp Cầu
  6. Đặc Phái Viên
  7. Hồng Y Spellman
  8. Đòn Tối Hậu Của Westmoreland
  9. Thiệu - Kỳ
  10. Phủ Đầu Rồng
  11. Chuẩn Bị
  12. Tết Mậu Thân
  13. Tiếp Tục Trò Chơi
  14. Johnson Tìm Kiếm Hòa Bình


Phần III

  1. Hội Nghị Honolulu
  2. Phál Đoàn Công Du Mỹ Quốc
  3. Hòa Giải
  4. Đòn Phủ Đầu
  5. Một Đêm Ở Phủ Đầu Rồng
  6. Kỳ Đi Paris
  7. Mây Đen
  8. Trước Cơn Dông Tố
  9. Chiến Dịch Địa Lôi
  10. Đường Thánh Giá
  11. Thương Lượng
  12. "Vụ Án Chính Trị Thế Kỷ"
  13. Hai Triệu Dollar
  14. Con Kỳ Nhông
  15. Linh Mục Giải Phóng
  16. Sài Gòn 1975
  Để Kết Thúc
  Phụ Lục