vietmessenger.com


Nguyễn Công Hoan

Ông Chủ

MỤC LỤC

I. Hai vợ chồng nhà Đĩ Nuôi
II. Má đào - Mắt xanh
III. Nhà có trộm
IV. Một tấn hài kịch diễn khéo
V. Vú em
VI. Miệng hùm
VII. Vợ con
VIII. Ân bể trời