vietmessenger.com


Ngồi Quán

Vũ Hoàng Chương

Ngồi Quán

MỤC LỤCNHỊ THẬP BÁT TÚ

  Đáng tiếc cho ai
  Bảng đen thời đại
  Bao năm hơi tiếng
  Trò vui thế kỷ
  Một kiếp phù dung
  Sự thật hiển nhiên
  Di tích loài người
  Sứ mạng phi thuyền
  Hương mầu tri âm
  Tiền kiếp ai đây
  Mẹ mèo dạy con
  Ác mộng nào hơn
  Giọt lệ sao ngưu
  Cái nhục làm người
  Mẹ gà con vịt
  Hình đó người đây
  Thảm kịch bất ngờ
  Không làm nhân chứng
  Cung dâu người ngọc
  Nhắm mắt đưa chân
  Đâu mùa thơ mộng
  Cũng một đời say
  Vỡ mộng liêu trai
  Đường về đỉnh giác
  Mở bút ghi điềm
  Hồn đẹp ai thâu
  Giới hạn con người
  Thiếu phụ soi gương
  Đá vọng giai nhân
  Hạnh phúc nào hơn
  Chữ ký thẳng hàng
  Kỷ Dậu hồi thanh
  Thời gian ở đây


THI PHẨM

  Ngồi quán
  Nữ thần hôm qua
  Mối tình đầu
  Niềm đau tấc cỏ
  Tìm lại chiều cao
  Tiếng đó người đâu
  Đá trông chồng
  Đục trong
  Bặt khoá buồng xuân