vietmessenger.com


(Nếu Cần,) Hãy Cho Bài Thơ Một Tên Gọi!?!

Du Tử Lê

(Nếu Cần,) Hãy Cho Bài Thơ Một Tên Gọi!?!

MỤC LỤC

tôi rạng ngời địa ngục!?!
bài ngọc dũng cuối, tháng 6.
những con quạ /làm chứng cho/ buổi chiều.
thơ ở thiên niên kỷ thứ III,
hạnh khúc, khác.
tiếng hát thơm từ một đóa tâm,
tình yêu và, đôi cánh của loài dán!?!
khi những hạt lệ không giúp ai no!!!!
giữa căn phòng / chuếnh choáng / tiếng kêu / riêng?
lưỡng thể / tôi /
nơi an nghỉ cuối cùng, biển.
tôi tật nguyền ngay niềm khát khao!.,!
vâng, tôi từng dùng chúng để gạt gẫm chính tôi, (khi cần thiết.)
e-mail (tỏ tình.)
cloning / tôi / bình minh / thơ ấu.
một khi tôi có cùng dna với thượng đế!!!!
những điều ta bẵng quên, trong đời, sống,
sự bay hơi hay nỗi đìu hiu (bẩm sinh) trong mỗi chúng ta,
khúc sáu mươi, gửi khang nguyễn và, các bạn tôi, như...
buổi trưa / tôi / mang thời tiết sang sông?!?
thơ tình gửi yêu dấu, đầu thiên kỷ, mới.
Cloning / Tôi
hãy nhận lại tôi!!!
sẽ một ngày, chúng ta cùng sống lại.
thịt / da ai / cũng ngát một linh hồn.,.
gối, chăn kia, thương mãi chỗ ai nằm?!?
hiên con, ghế cũ: tôi hồi hương, tôi!!!!
người / thơm tho / tôi / mấy đời /
chẳng lớn lao nào hơn cô đơn.!.
nhìn em: chảy máu trong yên, ắng.
hãy như đêm: nhắc nhở tôi vực, thẳm!
giọt lệ lên mầm trong hạt kinh...
thông báo về một tin khá...xấu!!!!
"như thế và...đủ thứ"
thây kệ mùa hè nắc nẻ, cười dưới thấp.
sự cạn kiệt (và làm đầy,) một hồ nước?!?
đi tìm bóng của...chiếc bóng.
hãy luôn là ngày 14, tháng 2,
trên những mái nhà lợp bằng tiếng hát, xưa.
tôi muốn nhắc: niềm vui là nấm mộ chỉ nỗi buồn mới thực của ta, riêng!!!
trong chừng mực những điều giữ lại, chúng ta ngồi giữa khoảng cách: im.
khi trở lại ngôi nhà ở đường foxworthy, san jose với sỹ.
tình yêu, một định nghĩa, khác.
điều có được, tôi, riêng.
giữa hư không tôi lại gặp em, về!!!
với tâm đức phật / trong hình hài tôi.
để vắt mình cạn, kiệt.
(nếu cần,) hãy cho bài thơ một tên gọi!?!