vietmessenger.com


Phan Hồn Nhiên

Nằm Ở Lưng Đồi (Còn Tiếp)

MỤC LỤC

Phấn hoa
Nơi mặt trời đến...
Áo bông chần đỏ
Chìa khóa đỏ thắm
Tiếng dế mùa thu
Rừng mưa xanh
Người lạ vừa đến
Cánh xanh trong
Những chiếc ô ngày thứ sáu
Khói xanh
Hương vị cà phê
Nút bấm số 17
Nằm ở lưng đôi